„Malowanie Bombek – Przyjaciele Dzieciom” - znani Radomianie w naszych progach…

 

Tegoroczna, siódma już edycja tej popularnej akcji charytatywnej, organizowanej w naszym mieście przez Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka i Caritas Diecezji Radomskiej, odbyła się w niedzielne popołudnie 8 grudnia 2013 po raz pierwszy w siedzibie „Łaźni” przy ul. Żeromskiego. Malowanie zaplanowano w godzinach od 15. do 19. Nieco przed 16. w udekorowanych świątecznie salach chwilowo nawet brakowało miejsc. Sympatyczną atmosferę udało się wzmocnić także i poprzez organizację występów towarzyszących wykonawców z kręgu społecznego ruchu artystycznego. I tak, wszyscy przybywający na malowanie, mogli wysłuchać krótkich prezentacji 4 różnych podmiotów, którym niniejszym serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i interesujący repertuar. A byli to: Jacek Kowalczewski i Hanna Zembrzycka, Chór Pedagogiczny Festa Allegra pod kierunkiem Piotra Bąbolewskiego, muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Policji przy Komendzie Stołecznej w Warszawie, Grzegorz Malmon oraz grupa wokalno-instrumentalna z ZHP Radom-Miasto pod kierunkiem komendanta hufca Bartosza Bednarczyka.
Pomalowano 76 bombek. Zważywszy na rodzinny charakter spotkania w niedzielne popołudnie w „Łaźni” gościliśmy bez mała 200 osób.
W tym roku zebrane fundusze przekazane będą za pośrednictwem Caritas Diecezji Radomskiej opiekunom Szymona Kowalika, 8-letniego chłopca cierpiącego na rzadkie schorzenie, wymagające bardzo kosztownego leczenia i rehabilitacji.

Licytacja i sprzedaż ozdób przeprowadzona zostanie 14 grudnia 2013 w Sali Koncertowej UM w przerwie koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej.