1+1 / EVA HNATOVÁ - rysunek, instalacja / RIA KMEŤOVÁ - fotografia

 

EVA HNATOVÁ ur. w 1963 r. w Liptowskim Mikulasu (Słowacja). Studia w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, 1982 – 1988; studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Plastycznych Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, 2008 – 2013. Obecnie pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (tytuł ArtD), adiunkt w Katedrze Kultury Plastycznej. Twórczość w zakresie rysunku, malarstwa, instalacji, konserwacji malarstwa.  

 

 

 

 

 

RIA KMEŤOVÁ ur. w 1975 r. w Nitre (Słowacja). Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, 1994 – 2000, na Wydziale Filmowym i Tele wizyjnym Akademii Sztuk Muzycznych w Pradze (semestralne studia zagra niczne, 1998), studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych w Braty- sławie, 2001 – 2006 (tytuł ArtD). Obecnie pracuje na stanowisku foto- grafika w katolickiej gazecie codziennej w Bratysławie. Twórczość w zakresie fotografii, instalacji,video – artu.