24 WYSTAWA OKRĘGU RADOMSKIEGO ZPAP

 

Organizowane tradycyjnie w cyklu annale Wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP są okazją stałego przypominania społeczeństwu tworzących sztukę artystów i prezentowania ich ostatnich, aktualnych, artystycznych osiągnięć. Miejscem „kolejnej odsłony” jest Galeria Łaźnia znajdująca się w związanym z artystami plastykami od lat lokalu przy ulicy Traugutta. Kolejna, 24 Wystawa jest prezentacją interdyscyplinarną, w której prym wiedzie malarstwo i rysunek. Uczestniczą w niej prace członków Okręgu Radomskiego ZPAP, ale także artystów niezrzeszonych, zaproszonych przez organizatorów. Środowisko artystyczne Radomia straciło w tym roku dwójkę artystów, nieodżałowanych – Danutę Kwiecień i Stanisława Jędrzejewskiego jr. Ich prace również uczestniczą w wystawie i z pewnością będą prowokować do innych, osobistych rozważań na temat sensu sztuki, roli artysty i przemijania. 

Życzę artystycznych wrażeń i powystawowych refleksji.

Janusz Popławski

Prezes Okręgu Radomskiego ZPAP