25.WYSTAWA OKRĘGU RADOMSKIEGO ZPAP

 

Jednym z głównych założeń 25. Jubileuszowej Wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP było zorganizowanie szerszej niż dotychczas prezentacji sztuki, z nieznacznymi utrudnieniami regulaminowymi. Oprócz członków Okręgu zaprosiliśmy do udziału w wystawie dodatkową paletę artystów. Z zaproszenia skorzystali wykładowcy Wydziału Sztuki UTH, pedagodzy przedmiotów artystycznych Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta a także twórcy nie zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków. Dobrym zwyczajem staje się też zapraszanie do wystawy zdolnych i dobrze zapowiadających się studentów wyższych uczelni artystycznych, osób związanych z Radomiem.

Zamierzeniem organizatorów 25 Wystawy jest również szersza niż dotychczas jej prezentacja. Cykl wystawienniczy rozpocznie wernisaż w Galerii „Łaźnia” w Radomiu, następnie ekspozycja zostanie przeniesiona do Galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi a u schyłku 2015 roku zawita do Galerii Dom Kultury w Zwoleniu, gdzie będzie eksponowana w styczniu i połowie lutego 2016 roku. 

Wystawa jak zwykle mam charakter interdyscyplinarny, choć w tym roku zdecydowanie dominuje na niej malarstwo.

Borykając się już od kilku lat z trudnościami lokalowymi i ekspozycyjnymi, próbujemy jednocześnie znaleźć jakąś najlepszą formułę dorocznych radomskich wystaw. Sugestii i pomysłów jest kilka ale najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem mogą być wystawy środowiskowe, będące pod auspicjami Związku Polskich Artystów Plastyków, ale organizowane i finansowane przez instytucję samorządową bądź podległą marszałkowi województwa. Ale póki co cieszmy się tym co mamy, czyli kolejną, tradycyjną, zbiorową prezentacją radomskiej plastyki. Jak będzie za rok, pokaże czas.

Pragnę również zaznaczyć, że na 25. Wystawie Okręgu Radomskiego ZPAP prezentowane są prace zmarłej we wrześniu br. znanej radomskiej artystki, wieloletniego pedagoga przedmiotów artystycznych w Państwowym Ognisku Plastycznym im. Jacka Malczewskiego w Radomiu a naszej wielce zasłużonej Koleżanki Związkowej – Danuty Radzymińskiej.

 

Janusz Popławski, Prezes Okręgu Radomskiego ZPAP

 

Uczestnicy wystawy:

Bartłomiej Bargiełowski, Michał Budzisz, Elżbieta Cis, Elena Dąbrowska, Zdzisław Doleżyński, Stanisław Drąg, Magdalena Ewa Fiodorow, Hilary Gilewski, Jan Andrzej Jasiński, Dariusz Jędrasiewicz, Leokadia Jędrzejewska, Leszek Kłos, Dariusz Kowal, Witold Kowalski, Leszek Kwiatkowski, Henryka Lech, Jerzy Likowski, Rafał Malczewski, Krzysztof Mańczyński, Bożena Marczykowska, Andrzej Markiewicz, Aleksander Olszewski, Włodzimierz Orzeł, Karolina Pierzchalska, Katarzyna Pietrzak, Longin Pinkowski, Bożenna Popławska, Janusz Popławski, Dominik Popławski, Danuta Radzymińska, Łukasz Rudecki, Katarzyna Spadło, Dariusz Stelmach, Jakub Strzelecki, Hanna Wojdała-Markowska, Małgorzata Wróblewska, Tomasz Wróblewski  

Komisarze wystawy:

Leszek Kwiatkowski, Dariusz Jędrasiewicz