Do Composteli... i dalej pielgrzymie, kto Cię wzywa?

 

W latach 2008-2010 dwaj księża I. Lewandowski i P. Stefański pielgrzymowali do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Pielgrzymka to coś więcej niż sport, dużo więcej niż przygoda, dużo więcej niż wycieczka turystyczna, dużo więcej niż trasa poprzez imponujące zabytki kultury. Nie negując specyficznego znaczenia wymienionych powodów wyruszenia w drogę, trzeba podkreślić, że pielgrzymka ma duszę ludzką i chrześcijańską. Wystawa jest zapisem tej drogi.