FREDRO PRZY KOCHANOWSKIM

 

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Pana Bronisława Komorowskiego – Prezedenta RP, ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Rok temu spotkaliśmy się w Radomiu, przy pomniku Jana Kochanowskiego podczas Narodowego Czytania, by wspólnie przypomnieć sobie piękne strofy Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. W całym kraju przyłączyło się do akcji wiele miast, miasteczek i małych miejscowości.  Czytano w bibliotekach, na miejskich placach, rynkach, w domach pomocy społecznej.

Kontynuując Narodowe Czytanie, w tym roku zapraszamy wszystkich Państwa do lektury dzieł Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście dwadzieścia lat.

Znakomity obserwator, niezrównany mistrz ciętej riposty, stworzył szereg postaci oraz sytuacji, z których od dziesięcioleci uczymy się Polski i Polaków. Na rodaków spoglądał z humorem, czasem ironią, ale i pogłębioną refleksją, zadumą. Tę rozpiętość, którą nietrudno odnaleźć w jego dziełach, warto wydobyć właśnie dzisiaj, gdy potrzeba nam lekkości, krytycznego spojrzenia, mądrego dystansu. Bo Fredro ukazuje polskie społeczeństwo takie, jakim ono było – z zaletami i wadami, bez upiększeń, zakłamań. Ale Cześnik Raptusiewicz, Aniela Dobrójska, Pan Jowialski to nie tylko książkowe postaci, to my sami, Polacy z bogatą historią, wielką duszą i fantazją.

Aleksander Fredro obecny jest w świadomości Polaków od pokoleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci – któż z nas nie zna bajki Paweł i Gaweł – potem omawiamy je w szkole, wracamy do nich już jako ludzie dorośli. Mówimy Fredrą, znamy jego bohaterów. To wyróżnia nas jako obywateli tego samego narodu.

Od lat Fredro jest wystawiany na scenie, ekranizowany. Ale przecież można go również czytać z rodziną, znajomymi, wspólnie albo w pojedynkę, z podziałem na role lub bez, w parku, w ogrodzie, w domu.

Bo warto czytać dramaty, które od staropolszczyzny przez romantyzm po współczesność kształtują obraz polskiej kultury, tworzą pewien kod kulturowy, który jako Polacy bardzo dobrze rozumiemy. Albowiem kultura w piękny sposób łączy tradycję  z przyszłością, zbliża pokolenia, stając się okazją do rozmowy i spędzania razem czasu przez dzieci, rodziców, dziadków.  

Organizatorem tegorocznej radomskiej odsłony „Narodowego Czytania” jest ŁAŹNIA-Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Serdecznie zapraszamy Państwa do przłączenia się do organizowanego 7 września 2013 roku, przy pomniku Jana Kochanowskiego, publicznego czytania wybranych utworów Aleksandra Fredry dla możliwie największej liczby słuchaczy.

Szanowni Państwo!

Narodowe Czytanie przypomina o tym, że formują nas te same lektury. Tak więc wspólne czytanie wybitnych autorów piszących fantastycznie o Polakach i Polsce wzmacnia nasze poczucie jedności. Niech zatem będzie ono radosnym spotkaniem z komediami Fredry, z  jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem.  

Wszystkich, którzy postanowią włączyć się do akcji, zapraszamy 7 września 2013 roku , o godzinie 11.00 ( przewidywany czas trwania max. do godz. 13.30 ) do ŁAŹNI – RKŚTiG przy ul. Żeromskiego 56.