III Odsłona wystawy z cyklu: "Mistrz i Uczniowie" - Andrzej Tobis

Profesor i asystenci: Kazimierz Cieślik, Aneta Jurczyńska, Małgorzata Rozenau, Andrzej Tobis u boku Macieja Bieniasza Pracownia malarstwa Wydziału Artystycznego na katowickiej ASP. W ramach trzeciej odsłony obok stałej ekspozycji prac profesora Macieja Bieniasza zaprezentujemy twórczość Andrzeja Tobisa.

Andrzej Tobis urodzony w 1970 r. w Wieluniu. Studia w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1990-1995. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni projektowania graficznego prof. Tomasza Jury oraz pracowni rysunku prof. Jacka Rykały. Pedagog w macierzystej uczelni, w latach 1992 – 2002 był asystentem w pracowni prof. Macieja Bieniasza. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Zajmuje się głównie malarstwem i fotografią.  

 

 

 

 

Na wystawie prezentujemy prace z cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne).

 W 1954 roku, w Lipsku, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, wydany został Bildwőrterbuch Deutsch und Polnisch / Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego. Książka ta stanowi niezwykłe kompendium wiedzy o ówczesnej rzeczywistości, będąc jednocześnie karkołomną próbą sklasyfikowania i opisania świata w postaci haseł, indeksów oraz tablic rysunkowych. Autorzy słownika wprowadzają dla porządku 15 części obejmujących różne gałęzie wiedzy: od systemu politycznego, poprzez gospodarkę, kulturę, ciało ludzkie i botanikę. Słownik zawiera liczne pułapki językowe i niedociągnięcia w tłumaczeniach, będąc dla uważnego czytelnika źródłem zaskakujących informacji.

Wydawnictwo stało się dla Andrzeja Tobisa punktem wyjścia do budowy szczególnego archiwum obrazów. Artysta poszukuje w terenie, a następnie fotografuje wizualne odpowiedniki słownikowych haseł. Jednym z założeń podczas pracy nad tą polską "reedycją" wydanego w Niemczech słownika, jest warunek, że wszystkie fotografowane obiekty i sytuacje muszą zostać odnalezione na terenie Polski. W ramach cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne) do chwili obecnej odnalezionych zostało około 500 haseł, z czego blisko połowa zrealizowana została w formie gablot edukacyjnych. Zbiór ten ciągle się powiększa. W dwa lata od rozpoczęcia projektu artysta natknął się na trzecie wydanie słownika z 1967 roku, które stało się dodatkowym źródłem artystycznych analiz. Wydanie poprawione to rodzaj uzupełnienia, w którym, jak twierdzi artysta, widoczny jest również postęp cywilizacyjny i złagodzenie linii ideologicznej, chociaż w zawartość książki pozostaje w dużej mierze ta sama.

Każdej fotografii z cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne) przyporządkowane zostaje słownikowe hasło w języku polskim oraz niemieckim, wraz numerem pochodzącym z indeksu. Fotografie Andrzeja Tobisa ujawniają pułapki zawarte w słowach i znaczeniach, w fotografowanych obrazach i przyporządkowanych im pojęciach. Tobis nie aranżuje sytuacji, utrwala jedynie zastaną rzeczywistość. Część fotografii to portrety przypadkowo spotkanych osób. W tych wypadkach, jak mówi artysta: jeśli ze strony portretowanego pada pytanie "jak mam stanąć", zawsze odpowiadam "jak pan/pani chce".

Projekt A-Z (Gabloty edukacyjne) ma charakter utopijny – nie wiadomo jak długo będzie kontynuowany, choć oczywiste jest, że nigdy nie uda się go zrealizować w całości.