Jan Karol Hajnrych: Klimaty

Syn znanego radomskiego artysty – Tadeusza Hajnrycha, Absolwent PWSSP w Łodzi, pracownik naukowy Politechniki Radomskiej, związany z Wydziałem Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa. Główną dziedzinę zainteresowań twórcy stanowi grafika warsztatowa i projektowa. Uprawia także malarstwo, rysunek i fotografię. Od autora: Ta ekspozycja przedstawia najnowsze prace graficzne, w których swobodnie posługuję się kolorem. Korzystam świadomie z bogatych możliwości cyfrowych, jednak nie rezygnuję z pióra, pędzla i innych tradycyjnych narzędzi. Wydaje mi się, że obecnie przy zastosowaniu współczesnych narzędzi zaciera się granica między tym, co jest grafiką i tym, co traktowane jest jako malarstwo.