Jerzy Bogdan Kutkowski: „Zbiory”

 

Wystawa Jerzego Kutkowskiego „Zbiory” jest jubileuszową wystawą fotografii, znanego radomskiego artysty i pedagoga, zorganizowaną z okazji 40-lecia twórczości autora. Jedną z trzech wystaw jubileuszowych. Malarstwo Jerzego Kutkowskiego było prezentowane na wystawie „Poezja i narracja” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. kwiecień – lipiec 2012, a wystawa rysunku zostanie otwarta w listopadzie 2012 w Resursie Obywatelskiej. Na wystawie „Zbiory” autor prezentuje cykle fotografii pochodzące z różnych lat twórczości. M.in. cykl „Kartoteka” – zestawy prac wykonanych bez użycia aparatu, własną techniką przy użyciu odczynników fotograficznych, cykle „Czwórki” i „Romby” zbliżone do abstrakcji geometrycznej, prace z cyklu „Bogato ilustrowany słownik świata zewnętrznego” i z cyklu „Identyfikacje”, w którym autor (często z uśmiechem) porównuje Radom z metropoliami europejskimi. Będą też fotografie pokazywane w Galerii RTF G10 w Bibliotece Miejskiej pt. „G10 w G10”. 

 

Jerzy Bogdan Kutkowski urodził się w 1950 roku w Radomiu. Ukończył pomaturalne studium reklamy w Warszawie oraz studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, otrzymując tytuł magistra wychowania plastycznego. Dyplom z rysunku i fotografii wykonał w pracowni prof. Haliny Cader, zaś pracę teoretyczną napisał u prof. Stanisława Sobolewskiego. Ukończył również wiele kursów podnoszących kwalifikacje m. in. z organizacji i zarządzania oświatą i edukacji artystycznej w zakresie fotografii. W latach 1968 – 1989 pracował jako projektant i realizator reklamy. W roku 1990 był współorganizatorem nowopowstającego Liceum Sztuk Plastycznych i Studium Reklamy w Radomiu. Jest nauczycielem fotografii. Uczył również rysunku i malarstwa, technologii, historii sztuki, podstaw projektowania, wielokrotnie był wychowawcą i promotorem prac dyplomowych. Organizował plenery i wyprawy zagraniczne. W roku 1998/99 był pełnomocnikiem Zarządu Miasta d.s. zorganizowania Zespołu Szkół Plastycznych. Pełnił obowiązki wicedyrektora tych szkół. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego od 2003 r. Był również kuratorem wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, w Muzeum Sztuki Współczesnej i MCSW „Elektrownia” w Radomiu. Jego uczniowie zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych konkursach fotograficznych (m.in. Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych w Gdyni – dwa razy Złoty Medal i Międzynarodowe Muzealne Spotkania z Fotografią w Koszalinie - od 11 lat finaliści, trzy razy I nagroda, wiele innych nagród i wyróżnień) i są stypendystami Premiera RP, Ministra Kultury, Prezydenta Radomia i wielu innych instytucji i fundacji. Są przyjmowani na elitarne studia fotograficzne i operatorskie. Drugą kadencję przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie fotograf w Cechu Rzemiosł w Radomiu.

Strony: 1 2 Następna »