KAZIMIERZ PUŁASKI I JEGO CZASY W HISTORII, LITERATURZE, KULTURZE. W 270 ROCZNICĘ URODZIN - międzynarodowa konferencja naukowa