Może to już 30 lat.. Jubileusz pracy twórczej Dariusza Stelmacha

Dariusz Stelmach – absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach i Politechniki Radomskiej. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. W swoim dorobku ma 20 wystaw indywidualnych i wiele zbiorowych. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych plenerach malarskich. Obecnie prowadzi galerię Domu Kultury „Idalin” w Radomiu.