POLSKIE BARWY,POLSKA BROŃ 1939 - 1945 - piknik historyczny

 

„Polskie Barwy. Polska Broń 1939-1945” – to nowa propozycja plenerowych lekcji historii, które w Radomiu mają swoja wieloletnia tradycję.

Oprócz pokazów i ekspozycji historycznych zobaczymy dwie inscenizacje batalistyczne. Pierwsza przedstawiać będzie walki toczone przez Wojsko Polskie na szlaku odwrotu wzdłuż Radomki. Scenariusz nawiązywać będzie do bitwy pod Głowaczowem, gdzie starły się polskie i niemieckie jednostki pancerne. W drugiej inscenizacji zobaczymy akcje oddziału partyzanckiego na niemiecką kolumnę transportową, jakich wiele dokonały oddziały partyzanckie podziemia niepodległościowego w lasach kozienickich, Iłżeckich i przysuskich. W szeregach tych oddziałów walczyło wielu Radomian, których nazwiska chcemy przypomnieć

W widowisku zostanie wykorzystana pirotechnika imitująca pole walki (eksplozje ziemne, dym), a także amunicja hukowa (salutacyjna).