Popularne problemy ze sztuką współczesną

 

Sztuką może być obecnie wszystko, zatem jak się w takim świecie nie zagubić? Cykl gościnnych spotkań z dr. Kazimierzem M. Łyszczem, wykładowcą Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Zdarzenie w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.

 

Spotkania będą pretekstem do ożywionej dyskusji i wymiany poglądów na temat sztuki. W ich trakcie uczestnicy będą mogli podjąć działania plastyczne będące próbą odpowiedzi na postawione pytania, wykorzystując do tego moduły-klocki, odnosząc się tym samym do poruszanej w danym dniu problematyki spotkania.  

 

„Popularne problemy ze sztuką współczesną” będą odbywały się w poniedziałki raz w miesiącu. Tematy zaplanowane w najbliższe spotkania : „Jak przeciętny widz patrzy na sztukę współczesną?”, „Czy Witkacy miał rację? Perspektywy końca sztuki i kultury w obliczu zmian cywilizacyjnych”, „Sztuka współczesna – problemy definicyjne i tożsamościowe”, „Dialektyczny i toksyczny związek piękna i brzydoty w sztuce”, „Linie kierunkowe. Zmierzch, rozkwit czy status quo sztuki?”.

 

„Sztuka współczesna dla przeciętnego odbiorcy jest terytorium podwyższonego ryzyka, w którym dzieją się często niezrozumiałe rzeczy, pełne prowokacyjnych treści i form, w obiegowym mniemaniu niemal niebezpieczne dla widza. Łatwo tutaj popełnić faux pas, „nie popisać się” brakiem wiedzy czy rozeznania, przejść obojętnie obok owocu wysiłku twórcy. Jej obszar jest bowiem wypełniony najróżniejszymi obiektami, działaniami, przedstawieniami ale też mistyfikacjami, humbugami i skandalami, tworzącymi wizualno-informacyjny harmider, gąszcz znaczeń, pojęciowy labirynt. Trudno w nim rozeznać się nawet „ludziom sztuki”, a co dopiero przygodnym obserwatorom, czy zwykłym widzom! Z tej przyczyny sztuka współczesna wytwarza wiele kontrowersji, stereotypów, rozbieżnych ocen, przeciwstawnych sobie opinii, utrudniającymi odbiór, owocujących różnymi wobec niej postawami, z których najpowszechniejsze są – niestety – obojętność lub odrzucenie. A przecież bogactwo form i rozwiązań artystycznych jest dzisiaj nieporównywalne z jakąkolwiek wcześniejszą epoką i wydaje się, że choćby z tego powodu sztuka powinna przyciągać więcej niż kiedykolwiek widzów, obserwatorów czy koneserów.”

 

„Głównym celem spotkań jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień występujących w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk sztuki najnowszej. Trudności z jej rozumieniem i interpretacją są częstym powodem odrzucenia sztuki jako takiej en bloc. Zasadniczymi obszarami wątpliwości, kontrowersji oraz nieporozumień są: dzieło sztuki i jego struktura, procesy powstawania dzieła i sposoby wprowadzania go w obieg społeczny, strategie i ideologie artystyczne a także poziomy oraz formy obecności w obiegu społecznym.”

Kazimierz Łyszcz

 

W wyniku przeprowadzonych spotkań i dyskusji uczestnicy posiądą wiedzę na temat różnorodności formuł sztuki współczesnej umożliwiającą pogłębioną refleksję na jej temat. Prowadzić ona powinna do przełamania bojaźni w kontaktach ze sztuką i większej samodzielności w formułowaniu ocen na jej temat. Mamy również nadzieję na zwiększenie świadomości estetycznej i kulturowej uczestników programu, umożliwiającej własny samodzielny namysł nad kulturą współczesną.