PRZYGODA ZE SZTUKĄ

 

„Plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, zwątpień, radości i smutków oraz najbardziej fantastycznych marzeń”.

S. Popek 

 

Prace prezentowane na wystawie powstały podczas realizacji programu „Przygoda ze sztuką” na zajęciach koła plastycznego. Autorami prac są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu: Agnieszka Jaworska, Anita Kwiecień, Anna Wabik, Izabela Podsiadły, Dawid Wiśniewski, Konrad Matracki, Bartłomiej Słomka.

Koncepcja programu polegała na swobodnym wyrażaniu własnych doznań i przeżyć sposobami inspirowanymi twórczością malarzy reprezentujących wybrane style w malarstwie. Uczestnicy zajęć podczas ćwiczeń praktycznych mieli możliwość identyfikowania się z wielkimi twórcami, których prace oglądali, obcowania z bogactwem linii, kształtów, barw, form i tworzyw, poznali różne sposoby malowania i w ten sposób wyrażali swoje emocje i przeżycia, których nie potrafią zwerbalizować.

U osób niepełnosprawnych intelektualnie procesy poznawcze rozwijają się najintensywniej, jeżeli obcują one z różnorodnymi zjawiskami i doświadczeniami, dlatego istotne jest, aby ich działalność artystyczna ściśle łączyła się z percepcją otaczającego świata oraz dzieł sztuki. Dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie nie potrafią przedstawiać świata w sposób realistyczny, dlatego należy im pokazać inne sposoby wyrażania siebie i pomóc im odnaleźć drogę twórczego realizowania się w formie zabawy.

Style w malarstwie, które stały się inspiracją do powstania prezentowanych prac to: abstrakcjonizm, ekspresjonizm, impresjonizm, kubizm, neoplastycyzm, taszyzm.

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy!

Anna Bąk, Ewa Piskorz, Beata Brzezińska