RADOMSKA NAGRODA KULTURALNA ZA ROK 2012

 

Pomysłodawcami Radomskiej Nagrody Kulturalnej, wręczanej od 1998 roku byli: TVK DAMI w Radomiu oraz Prezydent Miasta Radomia.

Organizatorem tegorocznej edycji Radomskiej Nagrody Kulturalnej jest Prezydent Miasta Radomia , a wszelkie czynności związane z wyłonieniem kandydata i wręczeniem Nagrody wykonuje „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

 

ŁAŹNIA Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2012 rok. Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 maja 2013 r. (termin dostarczenia do ŁAŹNI)

 

  • Celem Radomskiej Nagrody Kulturalnej jest eksponowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych z życia miasta i docenianie tych, które w największym stopniu promują Radom, przede wszystkim na forum ogólnopolskim.
  • Radomska Nagroda Kulturalna przyznawana jest twórcom, autorom lub organizatorom największego wydarzenia kulturalnego minionego roku (w danym roku nagroda jest wręczana za rok poprzedni) lub animatorom życia kulturalnego i osobom, które poprzez swoją działalność kształtują wizerunek Radomia i przyczyniają się do utrzymania jego pozycji na mapie kulturalnej kraju.
  • Wydarzenia brane pod uwagę muszą albo odbywać się w Radomiu, albo być związane z Radomiem (np. poprzez osobę autora).

 

Kandydatów do Radomskiej Nagrody Kulturalnej mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, na formularzu (do pobrania poniżej) stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, na adres: „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom lub elektronicznie: poczta@laznia-radom.pl

 

Komisję oceniającą wnioski, w składzie co najmniej 5 osobowym, powołuje Prezydent Miasta Radomia na wniosek „Łaźni” RKŚTiG. Przewodniczącym Komisji jest z urzędu Wiceprezydent Miasta Radomia nadzorujący zadania z zakresu kultury.

W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych wniosku. Wezwanie do usunięcia braków formalnych zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Lista osób nominowanych do nagrody zostaje podana do publicznej wiadomości, natomiast lista osób nagrodzonych i wyróżnionych pozostaje tajna do czasu ogłoszenia Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi 24 czerwca 2013 r. podczas koncertu galowego Dni Radomia 2013.

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KONKURSU (do pobrania)


LAUREACI RADOMSKIEJ NAGRODY KULTURALNEJ (1997 - 2011)