RADOMSKA NAGRODA KULTURALNA ZA ROK 2013

 

Dnia 3 czerwca 2014 r. w siedzibie galerii ŁAŹNI – RKŚTiG, przy ul. Traugutta 31/33, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Radomskiej Nagrody Kulturalnej, celem wyboru nominowanych do Nagrody za rok 2013. Komisja Konkursowa RNK w 21 osobowym składzie (na posiedzeniu Komisji obecnych było 19 osób), poddała ocenie formalnej 10 nadesłanych wniosków. Jednogłośnie uznano, że wniosek nr 10. nie spełnia wymogów formalnych, w związku z czym nie przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Komisja skrutacyjna po 1. turze tajnego głosowania przedstawiła pod głosowanie propozycję wyłonienia 4 nominowanych. Zestaw 4 nominowanych utworzyły osoby z największą ilością głosów:


PRZEMYSŁAW BEDNARCZYK - W 2013 twórca największej produkcji dla TVP HISTORIA z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego „rok 1863”. Nagrodzony „Perłą renesansu” – I nagrodą na festiwalu filmów historycznych w Zamościu. I nagroda na Międzynarodowym festiwalu filmów historycznych i wojskowych w Warszawie. Działalność animatora kultury – zespół VIS Radom

 

STAN BRECKENRIDGE - Za wielokierunkowe działania edukacyjne na rzecz naszego miasta, za promocję Radomia na forum dyplomacji amerykańskiej w Polsce i nagranie w 2013 płyty wspólnie z radomianką Klaudią Kowalik

 

MARCIN KĘPA - Działalność animacyjna, redagowanie i pisanie publikacji popularyzatorskich o Radomiu, premiera nowej książki beletrystycznej o Radomiu „Twierdza Radom” (2013), pięciolecie klubu dobrego filmu, którego jest kuratorem (2013)

 

MIECZYSŁAW SZEWCZUK - Za zorganizowanie w 2013 wystawy Władysław Paciak (1903-1983) Malarstwo i rysunek. W 110. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci oraz za działania popularyzujące sztukę księdza w Radomiu i poza Radomiem  


Z tego grona, w II turze, członkowie komisji wskazali w tajnym głosowaniu kandydata do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za rok 2013. Kapituła zdecydowała, że lista osób nominowanych zostanie podana do publicznej wiadomości, natomiast nazwisko laureata pozostaje tajne do czasu wręczenia Nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody nastąpi 25 czerwca 2014 r. podczas koncertu Galowego Dni Radomia w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Fundatorem nagrody, podobnie jak przed rokiem, jest Poland Business Park XI, inwestor Centrum Słonecznego w Radomiu. Laureat otrzymuje również okolicznościową statuetkę z brązu autorstwa Jarosława Pajka, rzeźbiarza związanego z naszym regionem.