SKŁAD DOCZEPIONY – wystawa interdyscyplinarnej grupy artystycznej

 
 
Wystawa autorów interdyscyplinarnej grupy artystycznej związanej z Radomiem, Sanokiem, Starachowicami. Ekspozycja prezentuje prace bieżące oraz poplenerowe
 
 
SKŁAD DOCZEPIONY

Nieformalna Grupa Artystów, działająca pod wspólnym szyldem SKŁAD DOCZEPIONY, powstała z potrzeby łączenia środowisk twórczych i chęci realizacji artystycznych pomysłów w miejscach niekonwencjonalnych i oryginalnych, dostępnych dla szerszego grona odbiorców. Grupa liczy 12 wyjątkowych, zdolnych i kreatywnych postaci, zajmujących się malarstwem, fotografią, rysunkiem, grafiką, rzeźbą i działaniami multimedialnymi. W skład grupy wchodzą artyści z Sanoka, Radomia i Starachowic.
SKŁAD DOCZEPIONY to - nieograniczona murami galerii i przestrzenią miejsca, artystyczna aktywność grona uformowanych w postawach i poglądach artystów, których charakteryzuje krytycyzm i uwrażliwienie na przejawy stereotypowego myślenia, to również otwarta formuła szanująca zasady artystycznej wolności dla niepokornych twórców podejmujących dialog z szeroką publicznością. Wychodzimy z założenia, że kreatywność nie ma granic i nie jest zarezerwowana jedynie dla ludzi praktykujących więź z tradycyjnymi formami sztuki i modelem jej prezentowania. Naszym zamierzeniem jest, by odbiór prac nie ograniczał się tylko do tradycyjnych galerii, staramy się wykorzystywać budynki i pomieszczenia niekojarzone ze sztuką, za to mające w naszym mniemaniu duży potencjał, dzięki któremu, rodzi się możliwość popularyzowania sztuki lokalnych artystów. Do każdej wystawy, artyści Składu Doczepionego zapraszają gościnnie artystów spoza grupy, aby przyłączyli się i zaprezentowali swoje prace podczas wspólnej wystawy.
Pomysł na stworzenie przestrzeni dla artystów z różnym dorobkiem i doświadczeniem, zrodził się w czasie spotkania Bernadety Andruszko i Anny Białowąs w pewne czerwcowe popołudnie 2011roku. Do tworzenia projektu dołączyli: Sylwester Stabryła, Daniel Białowąs, Tomek Mistak i Piotr Biłas. 

Członkowie grupy: Anna Białowąs, Bernadeta Andruszko, Daniel Białowąs, Arkadiusz Andrejkow, Jakub Strzelecki, Dariusz Jędrasiewicz, Izabela Kulman, Jan Szczepan Szczepkowski, Mateusz Beźnic, Sylwester Stabryła, Tomek Mistak, Mateusz Popławski

 

 

   Wydanie katalogu zostało sfinansowane ze środków ZPAP.