Spotkanie z Grupą M-5

 

Grupę M-5 tworzą radomscy artyści: Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Mańczyński, Aleksander Olszewski, Longin Pinkowski. Grupa powstała w czasach „epoki późnego Gierka”, w Radomiu, mieście borykającym się z konsekwencjami protestu robotniczego z 1976 roku. Artyści nieprzerwanie działają do dzisiaj. Na założenia programowe „M-5” składa się: mała metafora, mały format, małe mieszkanie, mała pracownia i mały Radom. Mimo tych założeń, każdy z nich realizuje własną drogę twórczą i kojarzeni są głównie z malarstwem, oprócz Aleksandra Olszewskiego, który od lat działa na polu grafiki komputerowej.