STANISŁAW GĄSIOR / 50 – lecie pracy twórczej

 

Twórca uzasadnia ten jubileusz momentem, kiedy rozpoczął świadome fotografowanie, ponieważ nie kształcił się w tym kierunku. Jednak Jego dokonania, wystawy i otrzymane nagrody świadczą o rozległej aktywności artystycznej i społecznej m.in. w strukturach Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Urodził się w 1950 r. we Wrocławiu. Od 1985 r. należy do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1986 r. był członkiem komitetów organizacyjnych (w dwóch: komisarzem) Międzynarodowych Salonów Barwnych Przeźroczy „Dia-Pol” organizowanych przez RTF, Od 1990 r. zajmował stanowiska w zarządzie Towarzystwa, m.in. pełnił funkcję: sekretarza, wiceprezesa oraz skarbnika. Był również członkiem komitetów organizacyjnych konkursów fotograficznych tworzonych przez RTF, w tym komisarzem konkursu „Małe Formaty”.

Współautor aplikacji Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego do konkursów ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Radomiu i Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, dzięki którym RTF uzyskał dofinansowanie konkursów fotograficznych „Foto-żart”, I i II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Foto-Nowela” oraz na wydawnictwa albumów fotograficznych w tym „50 Lat Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego”. Od 2009 r. członek Nadzwyczajny Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, a od 2012 r. członek rzeczywisty z tytułem AFRP (artysty fotografika RP) z nr legitymacji 344.