Uchwycić zmianę... Antropologia dokumentacji według Wojciecha Stana

W programie wieczoru prezentacja nowego, poszerzonego wydania albumu "Radom w fotografii Wojciecha Stana". Ponadto rozważania na temat potrzeby nieustannego monitorowania zmian wokół przy pomocy obiektywu. Jako argument zaprezentowane zostaną slajdy obrazujące autorskie przedstawienie trzech istotnych obszarów zmian współczesnego Radomia. I tak zobaczymy: przemiany elektrowni, Katedry czy sieci wodociągów miejskich. Prowadzenie bogatej dokumentacji to z jednej strony pasja, z drugiej zaś cenna działalność na rzecz utrwalania historii tak miasta (dynamika układu urbanistycznego), jak i ważnych dla niego miejsc (Katedra) czy instytucji (Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” i rozmach inwestycyjny miejskiej spółki Wodociągi).

 

 

Wojciech Stan

Z wykształcenia – historyk sztuki. Studiował również w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. W latach 1972-1991 pracował jako fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie, dla której realizował zadania w kraju i za granicą. Uczestniczył w narodowych wyprawach do polskich stacji polarnych w Arktyce i na Antarktydzie. Jest laureatem licznych nagród, dyplomów, medali i odznaczeń. W swym dorobku ma udział w ponad 50 wystawach zbiorowych oraz ponad 30 indywidualnych realizowanych zarówno w kraju, jak i w innych państwach. Fotogramy zdjęć Wojciecha Stana znajdują się w ponad 60 publikacjach. Wiele z nich ma charakter albumowy. W kontekście wieczoru warto podkreślić autorstwo licznych, efektownych publikacji promujących Radom i jego przemiany. Miedzy innymi opracowywał stronę ilustracyjną „Encyklopedii Radomia”, której pierwsza edycja ukazała się w 2009 roku. Zasłużony dla rozwoju ruchu fotograficznego w Radomiu oraz edukacji artystycznej w naszym mieście.