Uładzimir Niaklajew, Jazep Januszkiewicz, Wojciech Pestka. Literatura, polityka, Białoruś…

 

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe spotkanie z Uładzimirem Niaklajewem białoruskim poetą, prozaikiem i działaczem społeczno-politycznym, w 2010 r. głównym kandydatem opozycji na urząd prezydenta Białorusi.

Wieczór poprowadzi Wojciech Pestka, poeta, prozaik, scenarzysta, regionalista, znawca problematyki krajów wschodnich.

Bohaterowi wieczoru towarzyszyć będzie Jazep Januszkiewicz, białoruski poeta, prozaik, tłumacz, archiwista, naukowiec specjalizujący się w zakresie białorusko – polskich związków literackich.