Uroczysty wieczór z okazji Święta Niepodległości. Wystawa – Koncert – wspólne śpiewanie.

 

 Podobnie jak w roku minionym, Łaźnia-RKŚTiG, Bractwo Kurkowe Świętego Sebastiana w Radomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania tego szczególnego dnia. W programie wieczoru otwarcie wystawy „ROMAN DMOWSKI 1864-1939” poświęconej sylwetce Romana Dmowskiego, recital Katarzyny Bochyńskiej – Wojdył (sopran) z akompaniamentem Karola Sionka oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod kierunkiem aktora, Kamila Stefana Woźniaka i przy wtórze Jadwigi Stępkowskiej na fortepianie.

 

O wystawie…

Zostanie zaprezentowane życie Romana Dmowskiego oraz jego sylwetka polityczna, ze szczególnym uwzględnieniem okresu walki o niepodległość w latach 1914 -18. Pokazane zostaną przede wszystkim znajdujące się w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, wcześniej nie pokazywane, dokumenty i fotografie z prywatnego archiwum politycznego Dmowskiego. Jest tam m.in. korespondencja z politykami zachodnimi, nieznane zdjęcia z Paryża z 1919 r., portret z 1933 r. oraz z 1918 r. ze Stanów Zjednoczonych. Wystawa ma charakter edukacyjny.

Ekspozycję otwiera tablica poświęcona dzieciństwu Dmowskiego, fotografie jego rodziców, zdjęcia z warszawskiego gimnazjum oraz współczesne fotografie celi w Cytadeli Warszawskiej, gdzie polityk był więziony przez sześć miesięcy w 1892 r. Następnie prezentujemy materiały z okresu lwowskiego i krakowskiego, gdzie po wyjeździe z Królestwa Polskiego Dmowski tworzył zręby swojej ideologii. Zobaczyć będzie można także dokumenty z jego wyprawy do Japonii w 1904 r., gdzie podróżował również jego rywal polityczny Józef Piłsudski.

Główna część ekspozycji dotyczy okresu I wojny światowej, kiedy Dmowski działał w strukturach niepodległościowych i tworzył Komitet Narodowy Polski do konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie był głównym delegatem Polski i traktatu wersalskiego z 1919 r.

Z okresu międzywojennego, kiedy Dmowski oddalił się już nieco od polityki, pochodzą zamieszczone na wystawie fotografie z pobytów w należącym do niego pałacyku w Chludowie koło Poznania oraz przykłady jego twórczości wydawniczej m.in. pierwsza strona książki Dmowskiego „Polityka polska i odbudowanie państwa” oraz wpis pamiątkowy autora dla historyka prof. Władysława Konopczyńskiego.

Wystawę zamykają dwie tablice poświęcone pogrzebowi Romana Dmowskiego. Ostatnia plansza przedstawia obecne upamiętnienia postaci Dmowskiego m.in. spis miejsc noszących jego imię oraz współczesne wydawnictwa poświęcone jego postaci. źródło: z materiałów nadesłanych przez S. Adamca, Hetmana Bractwa Kurkowego w Radomiu