Victor Alshevski - malarstwo

Victor Alshevski urodził się na Białorusi w 1953 r. W 1980 r. ukończył studia na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1981–1984 odbył staż w Filii Twórczych Pracowni Akademii Sztuk Pięknych w ZSRR. Od 1986 r. jest nauczycielem akademickim na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1990–1991 był stypendystą Ministerstwa Edukacji Norwegii. W 1995 r. był wybrany na Członka Akademii, Głównego Uczonego Sekretarza Białoruskiej ASP. W 2006 r. został profesorem w Katedrze Sztuki Monumentalno - Dekoracyjnej w Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Oprócz regularnego udziału w wystawach na Białorusi, uczestniczył także w wystawach w Rosji, na Litwie, w Estonii, Azerbejdżanie, Słowenii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Turcji, Polsce. Zorganizował 20 indywidualnych wystaw. Jego dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym Republiki Białoruś, Państwowej Galerii Trietiakowskiej w Rosji, w galeriach w Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, w zbiorach sztuki Związku Malarzy Rosji oraz w prywatnych kolekcjach.

 

 

Wystawa zorganizowana przy współpracy Centrum Kultury Białorusi w Polsce