Wieczór autorski Zbigniewa Mindy. Premiera książki Twoja dusza była perłą.

 

Z recenzji:(...) ważny powrót do świata naturalnych wartości. Figury bohaterów zapraszają do wyruszenia w podróż ku pełni – męskości i kobiecości. Powieść rozedrgana rytmem młodych serc nie zmierza jednak ku chaosowi, porywom chwili i bezrefleksyjnego impulsu. To wędrówka w górę rzeki, do źródła. Prawdziwa aż do głębi...

 

O autorze: Zbigniew Minda (1972), pochodzi z Radomia. Ukończył klasę humanistyczną w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz paryskiej Sorbony (DEA Droit des affaires 1997). Mieszkał w Paryżu i Rzymie. Obecnie w Warszawie. W liceum i na studiach występował w amatorskim kabarecie. Od ponad 25 lat związany ze skautingiem (Skauci Europy), dzięki któremu poznał mnóstwo ludzi w każdym zakątku Polski i Europy, zjeździł pół świata, nauczył się dość sporej ilości języków obcych, wreszcie zaczął pisać, najpierw bloga, potem powieści.