Wieczór wspomnień: Andrzej Bieniasz (1948-2007) i Andrzej Minajew (1946-2012)


 Andrzej Bieniasz (1948 – 2007)

 

 

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTiT w Łodzi. Pracował w teatrach w Tarnowie, Grudziądzu, Ateneum i Polskim w Warszawie oraz Polskim w Poznaniu. Jeden z założycieli teatralnej „Solidarności". Za działalność związkową ukarany został zakazem pracy w teatrach. Jedynym, który mimo zakazu, odważył się go zatrudnić, był dyrektor radomskiego Teatru Powszechnego, Zygmunt Wojdan. W ten sposób Andrzej Bieniasz pozostał na stałe w Radomiu. Przez wiele lat był aktorem Teatru Powszechnego, a krótko przed śmiercią pełnił także obowiązki dyrektora do spraw artystycznych. Świetnie się sprawdzał zarówno w rolach skomplikowanych psychologicznie, jak i w repertuarze musicalowym, farsowym czy w kabarecie. Był współzałożycielem Związku Zawodowego Aktorów Polskich. W wolnych chwilach pisał też fraszki i limeryki. Jego imieniem została nazwana Scena Kameralna Teatru Powszechnego w Radomiu. 

 

 Andrzej Minajew (1946 – 2012)

 

 

Absolwent ASP w Warszawie, malarz, grafik i rysownik, związany z naszym miastem. Należał do najbardziej znanych i popularnych w Radomiu plastyków. Jego pejzaże tworzyły cykl ukazujący krajobrazy czterech pór roku. Kochał też malować i rysować widoki rodzimego miasta. Zwano go dlatego Radomskim Canaletto. Nagradzany i wyróżniany na wielu wystawach i konkursach malarskich. W latach 1986 - 1987 i 1989 - 1990 stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w 1991 r. - Wojewody Radomskiego. Za całokształt dorobku artystycznego nagrodzony przez Prezydenta Miasta Radomia w 1989 roku. Prace w kolekcjach krajowych i zagranicznych.