Wieczornica poświęcona zasłużonym, byłym instruktorom ZHP

 

Z przeszłości w przyszłość… - takie przesłanie towarzyszyć będzie wieczornicy poświęconej zasłużonym, byłym instruktorom ZHP Hufiec Radom-Miasto, o których pamięć tkwi w naszych sercach. Nie zabraknie ciekawych gawęd i harcerskich piosenek, które przed laty śpiewaliśmy wspólnie z nimi nie tylko przy ognisku. Zapraszają Harcerski Krąg Seniorów KONARY – Hufiec ZHP Radom Miasto oraz Łaźnia-RKŚTiG. Wydarzenie realizowane dzięki pomocy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.