Wręczenie Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2012 r.

 

 

Dnia 5 czerwca 2013 r. w siedzibie głównej Łaźni– RKŚTiG (instytucji wykonującej czynności organizacyjne, związane z wyłonieniem kandydata i wręczeniem Nagrody)przy ul. Żeromskiego 56, odbyło się posiedzenie Kapituły Radomskiej Nagrody Kulturalnej, celem wyboru zdobywcy Nagrody za rok 2012. Prezydent Miasta Radomia, Pan Andrzej Kosztowniak, na wniosek ŁAŹNI RKŚTiG, powołał Komisję Konkursową RNK w następującym składzie:

 

1. Ryszard Fałek - Wiceprezydent Radomia, przewodniczący Kapituły

2. Krystyna Joanna Szymańska – dyrektor Wydziału Kultury UM

3. Jakub Kowalski – przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej

4. Zbigniew Rybka – dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu

5. Katarzyna Nagrodzka – przedstawiciel sponsora PBP XI

6. Anna Skubisz-Szymanowska – Miesięcznik Prowincjonalny

7. Barbara Koś – Echo Dnia

8. Dorota Trojanowska – Cozadzień

9. Iwona Siejek-Bąk – Radio REKORD

10. Małgorzata Ziewiecka – Coolturalny Radom

11. Maksymilian Szydłowiecki – radomkulturalny.pl

12. Elżbieta Cieślak – Radio ESKA-Radom

13. Zofia Dziedzic – PR Ziemia Radomska

14. Robert Utkowski – TV DAMI

15. Iwona Kaczmarska – Redakcja 7 dni

16. Marek Wiatrak – Radom 24.pl

17. Karolina Sierka – RadomNews.pl

18. Elżbieta Warchoł – Radio PLUS

19. Katarzyna Ludwińska – Gazeta Wyborcza

 

20. Beata Drozdowska – dyrektor ŁAŹNI RKŚTiG - sekretarz Kapituły Na posiedzenie Komisji nie przybyła Pani Zofia Dziedzic. Panią Katarzynę Nagrodzką zastąpiła pani Aleksandra Stachurska. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac Komisji podpisali deklaracje poufności i bezstronności, Przewodniczący Kapituły zapoznał zebranych z zapisami regulaminu (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 RM w Radomiu, z dnia 24 września 2012 r.). Następnie Beata Drozdowska – sekretarz Kapituły, dyrektor ŁAŹNI RKŚTiG przedstawiła nadesłane wnioski w liczbie 10. Komisja dokonała oceny formalnej złożonych wniosków. Jednogłośnie uznano, że 3 nie spełniają wymogów formalnych, w związku z czym nie przechodzą do etapu oceny merytorycznej. W wyniku tajnego głosowania wybrano piątkę nominowanych do RNK za rok 2012:

 

WŁODZIMIERZ MANCEWICZ

Zespół IRA

GRZEGORZ BARTOS

ROBERT PLUTA

PAWEŁ DYCHT

 

Kapituła zdecydowała, że lista osób nominowanych zostanie podana do publicznej wiadomości, natomiast nazwisko laureata pozostaje tajne do czasu wręczenia Nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody nastąpi 24 czerwca 2013 r. w Teatrze Powszechnym, podczas Koncertu Galowego Dni Radomia, z udziałem Klaudii Kowalik i Stana Breckenridge’a.

 

źródło: wyciąg z protokołu posiedzenia kapituły RNK

 


FOTORELACJA Z WRĘCZENIA RADOMSKIEJ NAGRODY KULTURALNEJ