Wystawa Studentów Pracowni grafiki warsztatowej, Katedry Projektowania i Grafiki Wydziału Sztuki

 

Nie zawsze sobie uświadamiamy, jak często w życiu codziennym spotykamy się ze zjawiskami, które zaliczamy do najszerzej rozumianego pojęcia „grafika” - plakat, plansza reklamowa; banknot, znaczek pocztowy, opakowanie papierosów, znaki firmowe itp. Mimo tak szerokiego dziś zakresu działania różnych form grafiki, mówiąc o grafice mam najczęściej na myśli grafikę niezależną, zwaną również artystyczną lub warsztatową. Podstawową cechą tej dyscypliny, odróżniającej ją od wszystkich innych dyscyplin plastycznych, jest jej powtarzalność.  

Druk wypukły, druk wklęsły i druk płaski stanowią bardzo liczną i bogatą w rodzaje grupę technik, z którymi mają styczność studenci Pracowni grafiki warsztatowej Wydziału Sztuki. Każda z technik graficznych to inny efekt formalny; w jednych operuję się tylko kreską, w innych można posługiwać się plamą a jeszcze inne pozwalają na uzyskanie rozwiązań walorowych. Proces kształcenia pracowni grafiki warsztatowej jest sumą doświadczeń, ćwiczeń, problemów i zagadnień wynikających z toku studiów, wzajemnie się przenikających i uzupełniających a spotkania w pracowni sprzyjają w kształtowaniu języka sztuki graficznej.

Andrzej Markiewicz


Uczestnicy wystawy:

ARCYMOWICZ LUCYNA, AUGUSTYNIAK KLAUDIA, BARANOWSKA JOANNA, BŁASZCZYK MARCIN, BYSIEC TERESA, CHMIEL MARIA, DERLETA MAGDALENA, DOBROWOLSKI PAWEŁ, GOŁĘBIOWSKA WIOLETA, KAZMOWSKI JAKUB, KUĆ MARLENA, LAMENT ALEKSANDRA, ŁUKAWSKI PAWEŁ, NOEAK-MORALES ELŻBIETA, OLEKSA KAROLINA, PAVLOVCOWA HELENA, PRAWDA PAULINA, PODOLSKA JUSTYNA, RZECZKOWSKA MAGDALENA, SŁUPEK MATEUSZ, STELMACH MAGDALENA, TRZEPIECIŃSKA KLAUDIA, WESOŁOWSKA DOMINIKA, WZIĄTEK BARBARA, ZABORSKA MILENA