XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

Łaźnia – RKŚTiG włączyła się w tym roku we współorganizację tej popularnej i ważnej dla radomskiej kultury imprezy, kojarzonej przez wszystkie lata trwania z niestrudzoną animatorką życia muzycznego nad Mleczną, Ewą Gęgą - Osowską. Od niedawna w naszej siedzibie głównej spotykają się też członkowie i działacze Fundacji Ars Antiqua Radomiensis. W anonsowanym koncercie wystapi Zespół Muzyki Dawnej Basso Continuo oraz soliści: Magdalena Schabowska – Sopran i Patryk Lipa - fisharmonia 

 

 

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ BASSO CONTINUO powstał w 1994 r. z inicjatywy nauczycielki teorii muzyki i gry na flecie Ewy Gęgi-Osowskiej, która jest również jego kierownikiem artystycznym. Koncert inaugurujący działalność odbył się 21.X.1994 r. w Centrum Kultury "Południe" w ramach Radomskich Konsultacji Kulturalnych. Zespół koncertował w edukacyjnych Porankach Muzycznych, w Niedzielnych Spotkaniach w Orońsku, w cyklicznych audycjach autorskich Ewy Gęgi-Osowskiej pt. "Pani Muzyka zaprasza". Brał także udział w dorocznych Radomskich Spotkaniach Młodych Kameralistów oraz w okazjonalnych imprezach kulturalnych organizowanych w kościołach i domach kultury. Wielokrotnie brał udział w Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia zorganizowanym przez Fundację Ars Antiqua Radomiensis pod dyrekcją Ewy Gęgi-Osowskiej. Koncertował w kraju i za granicą. Skład zespołu ulega stałym zmianom ze względu na naturalną rotację uczniów szkoły muzycznej. Obecnie Basso Continuo gra w składie: Magdalena Okrutna - flet, Katarzyna Zając - I skrzypce, Agnieszka Śleziona -II skrzypce, Kamila Michalska - wiolonczela, Patryk Lipa - klawesyn.

 

MAGDALENA SCHABOWSKA – sopran

Absolwentka Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu ad. dr Stanisława Daniela Kotlińskiego. Studiowała również za granicą jako stypendystka Programu Erasmus w Conservatorio Di Musica Antonio Vivaldi w Alessandrii we Włoszech w klasie śpiewu prof. Lorenzy Canepy. Od kilku lat współpracuje jako chórzystka i solistka z Radomskim Chórem Akademickim Politechniki Radomskiej. Obecnie jest solistką Opery Kameralnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program koncertu :

1. J. S. Bach - aria "Quia respexit" z "Magnificatu"

2. G. Caccini - "Ave Maria"

3. F. Durante - "Preghiera"

4. F. Mendelssohn-Bartholdy - aria "Jerusalem" z oratorium "Paulus"

Przerwa

5. C. Monteverdi - "Signor quel infelice" z IV aktu opery "L'Orfeo"

6. J. F. Handel - aria Cleopatry z II aktu opery "Giulio Cesare"

Przerwa

7. W. A. Mozart - aria Hrabiny z II aktu opery "Le nozze di Figaro"

8. W. A. Mozart - recytatyw i aria Electry z II aktu opery " Idomeneo, Redi Creta"

9. W. A. Mozart - aria Vitelli z I aktu opery "La Clemenza di Tito"