POLITYKA RODO W NASZEJ INSTYTUCJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 56, Galeria ul. Traugutta 31/33 w ramach, której prowadzone jest centrum informacji i kultury „American Corner” z siedzibą w Radomiu, ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji na temat działalności Administratora, a w tym informacji i promocji konkursów, imprez, pokazów i innych wydarzeń artystycznych .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem poczty elektronicznej: laznia.rodo@laznia-radom.pl

Casting dla modelek i modeli na Radom Fashion Show 2018!!!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia.
Zaangażowanie dotyczy pracy w ciągu dwóch dni, tj 24 i 25 sierpnia - próby i przygotowanie,
a przede wszystkim udział w pokazach Radom Fashion Show.

SEBASTIAN KLOCHOWICZ - OUT OF CONTEXT / WYJĘTE Z KONTEKSTU

15 czerwca (piątek) 2018 r. godz. 18.00 | wystawa czynna do: 6 lipca 2018 r.
Łaźnia, ul.Żeromskiego 56

JOLANTA WDOWCZYK 
„Od protestu do kontemplacji”

wystawa z cyklu Pracownie - Konfrontacje
25 maja (piątek) 2018 r. godz. 17.00
 | wystawa czynna do: 15 czerwca 2018 r.
ul. Traugutta 31/33

RADOMSKA NAGRODA KULTURALNA ZA ROK 2017

ŁAŹNIA Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2017 rok.
Termin nadsyłania kandydatur upływa 31 maja 2018 r.
(termin dostarczenia do siedziby głównej ŁAŹNI przy ul. Żeromskiego 56)


ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Siedziba główna - ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom
tel.: 572 012 002
Budynek galerii sztuki - ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom
tel.: 572 012 003
American Corner
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 005
library.acradom@gmail.com
Design by cts