Uwaga, wykonawcy piosenki artystycznej!!!

Łaźnia zaprasza do konkursu w ramach XXXI Ogólnopolskiego Turnieju
Śpiewających Poezję – Łaźnia 2024.
Konkurs rozegrany zostanie w formule online.
Zapraszamy do zgłaszania się wykonawców do 15 kwietnia.
Szczegóły w regulaminie.

Wróć