Koncert Radomskiej Orkiestry Wojskowej

9 czerwca (piątek) godz. 18.30
muszla koncertowa w parku Kościuszki

Orkiestra Wojskowa w Radomiu jest etatowym pododdziałem artystycznym Wojska Polskiego. Całokształtem działalności orkiestry kieruje Dowódca Orkiestry – Kapelmistrz, który podlega bezpośrednio Dowódcy Garnizonu Warszawa.
Orkiestra liczy 65 lat. Powstała w 1952 r. przy Oficerskiej Szkole Lotniczej 
nr 5 w Radomiu. Od początku swojej działalności związana jest z ziemią radomską i Siłami Powietrznymi. Jej założycielem, jak i pierwszym kapelmistrzem był major Helmut Golcz. Kolejnymi kapelmistrzami byli: kapitan Marian Maruszak, starszy chorąży Janusz Łaskarzewski. Obowiązki kapelmistrza pełnili także chorąży Krzysztof Sikorski oraz chorąży Łukasz Baranowski. Od roku 1998 funkcję tę pełni kapitan Sławomir Ćwiek.
Możliwości orkiestry są bardzo duże. W swoim bogatym repertuarze posiada utwory marszowe, koncertowe, transkrypcje muzyki symfonicznej, liczne opracowania standardów muzyki rozrywkowej, a także kompozycje o tematyce religijno – patriotycznej.
Orkiestra w czasie swojego istnienia występowała na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Uświetniała uroczystości państwowe, patriotyczne i religijne. Brała udział w defiladach wojskowych, paradach i pokazach musztry paradnej. Niejednokrotnie brała udział w powitaniach wysokich rangą przedstawicieli władz wojskowych i państwowych, 
a także delegacji zagranicznych.
Orkiestrę w chwili obecnej liczy 24 zawodowych muzyków. Żołnierze służący w orkiestrze to w większości absolwenci Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku, Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Wielu muzyków ma ukończone wyższe uczelnie na kierunkach muzycznych.

Wróć