RADOMSKA NAGRODA KULTURALNA ZA ROK 2016

Nominowani do nagrody:

ROBERT CZESŁAW PIÓRO – animator kultury z Radomia, współinicjator Radomskiej Inicjatywy Oberkowej, która realizuje od jesieni 2014 potańcówki i warsztaty taneczne w Radomiu. W 2016 r. Radomska Inicjatywa Oberkowa zorganizowała w dniach 10 -12 czerwca I Festiwal „Zawieruchy Radomskie”. Inicjatywy, którym lideruje Robert Czesław Pióro promują tradycje regionu związanego z naszym miastem. Przekonują, że region radomski należy do najciekawszych na muzycznej mapie Polski. Kandydat twórczo połączył problematykę merytoryczną imprezy z przestrzenią miejską Radomia. Zestawiając tradycyjną kulturę ludową z miejskością współczesnego Radomia stworzył nową, świeżą i autentyczną jakość oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców.
SPEKTAKL „WŁADZA” w reżyserii ANDRZEJA BUBIENIA Teatru Powszechnego w Radomiu – produkcja na miarę wydarzenia ogólnopolskiego, największe wydarzenie roku 2016 w Radomiu; propozycja dla widza oczekującego oprócz rozrywki, poważnej rozmowy na istotne tematy. Interesująca przestrzeń teatralna, muzyka, kostiumy i role aktorskie. Połączenie dawnej perspektywy czasowej ze współczesnością w elementach muzyki czy strojów. Spektakl jest przedstawieniem pełnym, które dla widza ma to, co w teatrze najważniejsze: współcześnie brzmiący temat, wachlarz ekstremalnych uczuć i widowiskową oprawę.

IWONA SKWAREK – wokalistka jazzowa, pedagog MDK im. Heleny Stadnickiej, wieloletnia jurorka w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Istnieje na różnych scenach, w różnych projektach muzycznych. Bardzo wyraźnie w życiorysie artystki rysuje się liderowanie formacji Chór Gospel Radom, działającej w strukturach MDK. Formacja obchodziła w 2016 roku 10-lecie swego istnienia. Dała się poznać jako środowisko artystyczne przyczyniające się do szerokiej promocji miasta Radomia zarówno dla jego mieszkańców (oprawa muzyczna imprez miejskich), jak i na zewnątrz (współpraca z uznanymi artystami sceny polskiej, zespołem IRA, Beatą Kozidrak, Anią Wyszkoni). W 2016 zespół Gospel Radom pod kierunkiem Iwony Skwarek wystąpił w koncercie „Radomski Czerwiec 76”, produkowanym i transmitowanym przez Telewizję Polską.


MACIEJ BAŁENKOWSKI – radomianin, kompozytor, absolwent ZSM im. O. Kolberga w Radomiu w klasie fortepianu, trąbki i organów, laureat i finalista ponad 20 międzynarodowych i krajowych konkursów kompozytorskich. Obecnie student ostatniego roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2015 swoje utwory konsultuje z maestro Krzysztofem Pendereckim, który zaprosił młodego kompozytora na lekcje. 20 lutego 2016 w telewizji TVN w ramach programu „Dzień Dobry TVN” miała miejsce emisja materiału o młodym kompozytorze z udziałem Krzysztofa Pendereckiego. Maestro w wywiadzie dla gazety ogólnopolskiej mówił tak: Wielka kariera stoi przed 23-letnim radomianinem, Maciejem Bałenkowskim. To największy talent jaki przytrafił się polskiej muzyce w ciągu ostatnich 20 lat. W roku akademickim 2015/2016 Bałenkowski odbywał stypendium w Szwajcarii i Hiszpanii. Utwory Macieja Bałenkowskiego wykonywane były przez wiele orkiestr, zespołów i chórów w kraju i poza granicami.


MJR mgr ŁUKASZ BARANOWSKI – odpowiedzialny za prowadzenie przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego działalności kulturalno-oświatowej, która zyskała bardzo wysokie uznanie w ocenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, co wpływa na umacnianie wzorowego wizerunku Radomia; otwarcie zmodernizowanej Sali tradycji 42. BLSz odwiedzanej rocznie przez około 2000 osób; festyny dla społeczności lokalnej np. „Dzień z mundurem”; konkursy czytelnicze dla żołnierzy oraz młodzieży szkolnej; kultywowanie pamięci o polskim wojsku; wycieczki edukacyjne po terenie jednostki, organizacja spotkań autorskich i koncertów; współpraca logistyczna i organizacyjna z Radomską Orkiestrą Wojskową; Działalność kulturalno-oświatowa stanowi bardzo ważny element tworzenia więzi wojska ze społeczeństwem. Jej skala wyróżnia Garnizon Radom spośród innych ośrodków w kraju

UWAGA: Nazwisko Laureata poznamy 25 czerwca 2017 w Amfiteatrze przy Parkowej 1, około godziny 21.00, przed koncertem Electric Light Orchestra Classics, bezpośrednio po występie suportu, zespołu Tabu. Laureat otrzyma nagrodę finansową ufundowaną przez Galerię Słoneczną oraz statuetkę – rzeźbę z brązu autorstwa artysty rzeźbiarza Jarosława Pajka.

Wróć