MARIA PIĄTEK / ZBIGNIEW SIKORA - MAPA WEWNĘTRZNA / MAPA ZEWNĘTRZNA

9 lipca (czwartek) 2020 r., godz. 18.00
Wystawa czynna do 24 lipca
ul. Traugutta 31/33

Wystawa w Galerii Łaźnia prezentuje prace dwójki artystów, którzy, mimo odmiennych stylistyk języka malarskiej wypowiedzi, spotykają się w swej twórczości na poziomie poszukiwań specyficznego rodzaju mapy. W obu prezentacjach mapa ta złożona jest z wielu fragmentów składających się na obraz całości. Twórcy pełnej wypowiedzi szukają nie tyle w pojedynczych obrazach, co w ich zestawieniu ze sobą. Każdy dokładany fragment dopowiada kolejne treści odkrywając nieznane dotąd terytoria ciągle uzupełnianej mapy. Tworząc ją na swój sposób kolekcjonują elementy rzeczywistości, filtrują je według przyjętego klucza i z tak zgromadzonych materiałów budują obraz. Jednak dla każdego z nich teren, który mapa owa ma oznaczać, jest nieco inny.

Maria Piątek – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Doktorat z malarstwa obroniła w 2012 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi pracownię malarstwa na kierunku Grafika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pełni obowiązki dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. W lutym 2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki.

Zbigniew Sikora – absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe Grafiki Komputerowej i Multimedialnej na APS w Warszawie. Doktorat z malarstwa obronił w 2019 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi pracownię malarstwa na kierunku Grafika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie jest kierownikiem kierunku Grafika oraz prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych.

Wróć