Protokół z posiedzenia jury 

Dnia 10.11.2022 roku, jury w składzie:

1/ Adolf Krzemiński – przewodniczący

2/ Ewa Stupnicka

3/ Marian Popis

Po przeczytaniu i przeanalizowaniu 17 zestawów wierszy (75 utworów) postanowiło przyznać następujące nagrody:

Pierwszą nagrodę w wysokości 500 złotych ufundowaną przez Łaźnię-Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię, przyznano Annie Piliszewskiej z Wieliczki, godło ĆMA

Drugą nagrodę w wysokości 300 złotych ufundowaną przez jurorów konkursu oraz album ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, przyznano Bogdanowi Nowickiemu ze Świętochłowic, godło AKWAMARYN

Dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości 200 złotych każda, ufundowane przez jurorów konkursu oraz albumy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, przyznano następującym poetom: Teresie Piaseckiej – Soleckiej z Radomia, godło JESIEŃ i Andrzejowi Ziobrowskiemu z Krakowa, godło WYSPY SZCZĘŚLIWE

Jury stwierdza, że wiersze nadesłane na konkurs były niezwykle ciekawe, zarówno pod względem formalnym – artystycznym jak i intelektualnym.

Wróć