XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka

Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo” oraz
„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
zapraszają do wzięcia udziału
w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Grochowiaka.

Regulamin:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy niezrzeszeni w ZLP i SPP.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
  - cykl utworów poetyckich (do sześciu wierszy w cyklu),
  - pojedynczy utwór poetycki.
 3. Tematyka utworów jest dowolna.
 4. Prosimy o nadsyłanie opatrzonych godłem utworów w 4. egzemplarzach maszynopisu oraz o dołączenie w zaklejonej  kopercie krótkiej informacji o autorze (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail).
 5. Maszynopisów nie zwracamy.
 6. Prosimy o nienadsyłanie wierszy publikowanych lub nagrodzonych w innych konkursach.
 7. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane po trzydziestej edycji Konkursu.
 8. Udział autora w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację przez organizatorów nagrodzonych wierszy.     
 9. Decyzja jury jest ostateczna.

Termin nadsyłania prac: do 15 listopada 2023 roku.

Adres: „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria,
ul. Żeromskiego 56, 26 – 600 Radom.

Ogłoszenie wyników: 25 listopada 2023 roku w RKŚTiG. „Łaźnia”
podczas 34. Radomskich Spotkań z Poezją.

Uwaga: w Konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci z 2022 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLAUZULE (77.8 KiB)

Wróć