O Łaźni

Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia”

Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia. Działa w dwóch budynkach. Główna siedziba „Łaźni” znajduje się przy ul. Żeromskiego 56. Zabytkowy, niezwykle interesujący pod względem architektury budynek dawnej rogatki, a później łaźni miejskiej, mieści klub środowisk twórczych. Skupiamy tutaj swoje działania wokół spotkań środowisk twórczych zarówno z dziedziny sztuk plastycznych, muzycznych, jak i teatralnych czy literackich.

Galeria Sztuki

Drugi budynek „Łaźni” mieści się przy ul. Traugutta 31/33. W założeniu działalność tego miejsca skupia się na wystawiennictwie oraz programie edukacyjnym stanowiącym integralną część powstałej Galerii Sztuki.

American Corner

W budynku przy ul. Traugutta 31/33 w 2011 roku zainaugurowaliśmy działalność American Corner Radom. Jest to placówka o profilu bibliotecznym, która ma na celu promowanie kultury amerykańskiej i języka angielskiego poprzez bezpłatny dostęp do Internetu, amerykańskich baz danych, współpracę z Ambasadą USA w Warszawie, a także organizowanie wydarzeń kulturalnych typu: wystawy, spotkania z dyplomatami, pokazy filmowe, programy edukacyjne dla różnych grup odbiorców, itd.

Wróć