Radomskie Towarzystwo Fotograficzne

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest kontynuatorem tradycji stowarzyszeń twórczych sztuki fotografii w Radomiu mających swój początek w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przed II Wojną Światową, poprzez utworzony w 1945 roku Klub Fotograficzny, do istniejącego od 1947 roku Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. 31 maja 1961 roku powstało Radomskie Towarzystwo Fotograficzne i z powodzeniem działa do dnia dzisiejszego. Radomskie Towarzystwo Fotograficzne (RTF) posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000212660. Swoją siedzibę ma w Klubie Ś˜rodowisk Twórczych „ŁAŹNIA” przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu. Jest członkiem zbiorowym Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Członkowie RTF spotykają się w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00. W programie spotkań są: forum dyskusyjne nad pracami fotograficznymi, Mała Galeria RTF, organizacja imprez fotograficznych takich jak plenery, konkursu i wystawy. Zgodnie z założeniami statutowymi Radomskie Towarzystwo Fotograficzne organizuje wystawy indywidualne, Doroczną Wystawę Fotografii Członków RTF, ogólnopolskie konkursy fotograficzne. Do wszystkich organizowanych wystaw wydawane są katalogi lub foldery informacyjne. Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest stowarzyszeniem otwartym, do którego mogą należeć wszyscy,zarówno profesjonaliści, amatorzy jak i sympatycy fotografii.

Prezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego - Leszek Jastrzębiowski.
Spotkania - każdy wtorek; godz. 18.00; Łaźnia - ul. Żeromskiego 56

Wróć