Towarzystwo Polsko-Austriackie

Towarzystwo istnieje w Polsce od 1960 r. Siedzibą główną jest Warszawa. Spośród ok. 20-stu Oddziałów działających w Polsce, radomski oddział TPA jest jednym z najmłodszych. Działa od 1995 r., organizując cykl imprez o różnorodnym charakterze, od comiesięcznych spotkań członków towarzystwa poczynając poprzez organizację wykładów, odczytów, filmów i prelekcji o Austrii. Radomski oddział TPA realizuje zadania statutowe w zakresie rozwoju wiedzy o Austrii w różnych dziedzinach życia społeczno - kulturowego tego kraju. Organizuje wycieczki krajowe zwane „spotkaniami w plenerze” połączone z twórczością dotyczącą powiązań polsko - austriackich. Organizuje w miarę możliwości finansowych (własnych) wyjazdy do Austrii. TPA Oddział Radom prowadzi kącik języka niemieckiego dla chętnych członków towarzystwa. Aktywnie włącza się w życie kulturalne miasta Radomia. Regularnie co miesiąc organizuje spotkania w Galerii Łaźni przy ul. Traugutta 31/33, podczas, których odbywają się wykłady prezentujące m.in. postacie Polaków żyjących w Austrii, którzy zasłynęli swoją osobowością i umysłem, jak również tych Polaków, którzy krzewili kulturę polską w Austrii.
Prezes Towarzystwa Polsko Austriackiego ( oddział radomski) - Irena Szcześniak.

Spotkania - druga środa miesiąca; godz. 18.00; Łaźnia - ul. Traugutta 31/33

Dlaczego Ziemia Kaszubska?

Dlaczego Ziemia Kaszubska?

Wycieczka TPA Oddział w Radomiu w dniach 23.06 - 26.06.2023 r. na Ziemię Kaszubską, to przede wszystkim kontynuacja historii i działalności społecznej i politycznej Józefa Wybickiego, jego misji w Polsce na ziemi kujawsko - pomorskiej. W poprzednim roku 2022, który był rokiem Józefa Wybickiego – Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zatrzymaliśmy się na misji Józefa Wybickiego w Wiedniu – Austrii. Bezpośrednio włączyliśmy się w historię związaną z Józefem Wybickim w maju 2022 r. było wyjątkowe spotkanie w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” poświęcone misji Józefa Wybickiego w Wiedniu. Wykład Pana Mirosława Wójcika przybliżył nam osobowość Józefa Wybickiego jego znaczenie dla twórczości „Mazurka Dąbrowskiego”, który stał się Hymnem Narodowym.
Tegoroczny wyjazd zaplanowaliśmy na Ziemię Kaszubską a w szczególności Będomin – Muzeum Józefa Wybickiego by kontynuować Jego działalność na ojczystej ziemi tam gdzie żył z rodziną i działał społecznie i politycznie. Był to najważniejszy punkt programu wycieczki. Program poszerzyliśmy o regionalne atrakcje odwiedziliśmy Centrum Edukacji i Promocji Regionu Szymbark na Kaszubach, Zakład Ceramiki Kaszubskiej „Neclów”, „Katedra Pelpin”na Kociewiu ze wspaniałymi ogrodami otaczającymi Katedrę - prawdziwa perełka i świetne miejsce, z którego są Kaszubi dumni. Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na rejs statkiem po tzw.” kaszubskim morzu” we Wdzydzach Kiszewskich.
Powróciły wspomnienia o Bydgoszczy, gdzie również zwiedzaliśmy kilka lat temu i teraz odwiedziliśmy Bydgoszcz korzystając z grzeczności naszego kolegi z TPA O/Bydgoszcz - przewodnika turystycznego Jerzego Bitnera.
Skoro kujawsko – pomorskie zatem miło było spotkać się z Prezesem TPA w Toruniu kol. Danutą Samsuel i kol. Bogdanem Majorem z którymi wspólnie zwiedzaliśmy Stare Miasto - Toruński Rynek a potem rozmawialiśmy o wspólnych planach Towarzystwa. Wspaniały 4-dniowy wyjazd na długo zostanie w pamięci. Hotel „Wrota Kaszub” w Starej Kiszewej , w którym zatrzymaliśmy się to bajkowe miejsce. Właścicielka Pani Katarzyna Muchowska dbająca o gości przygotowywała oprócz doskonałych kaszubskich potraw to inne niespodzianki z udziałem kapeli kaszubskiej.

Relacja: Irena Szcześniak – Prezes TPA Radom
Zdjęcia: Roman Cebula

W Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii ŁAŹNIA „Rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego”

Towarzystwo Polsko Austriackie Oddział w Radomiu było inicjatorem i organizatorem prelekcji pt. „Rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego” – autora słów Mazurka Dąbrowskiego - polskiego hymnu narodowego i jego misja w Wiedniu, która odbyła się 21.09.2022r.

Dlaczego taki temat ?

  • Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił Rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego.
  • 10 marca 2022r. przypadała 200 rocznica śmierci Józefa Wybickiego autora „Mazurka Dąbrowskiego” naszego hymnu państwowego.
  • nie tylko, w 2022 r.  także 275 rocznica urodzin Józefa Wybickiego,
  • a ponadto 225 rocznica powstania „Pieśni Legionów Polskich”.

Już w marcu tego roku Instytut Polski  w Wiedniu uhonorował te  bardzo ważne daty.  Idąc śladami  Instytutu Polskiego w Wiedniu  Radomskie  Towarzystwo  też zachowało pamięć  o Józefie Wybickim  i  jego działalności zarówno  w Polsce  jak  i  w innych państwach Europy a w  szczególności jego misja w Wiedniu.

Już nieżyjący Prezes Towarzystwa Polsko Austriackiego w Gdańsku – Pan Czesław Skonka oraz obecny Prezes TPA – Pan prof. Zbigniew Tomkowski w czasopismach „Pieśń skrzydlata” oraz „Austria – Polska”, w książce „Spotkania z Austrią„ Czesława Skonki „dużo uwagi poświęcali związkom Austrii i Polski, związkom wybitnych Polaków związanych z Austrią. I w twej grupie znalazł się Józef Wybicki bardzo ważna osobowość o wysokich referencjach jak na ówczesne czasy, bardzo trudny okres zaborów .

Józef Wybicki przeszedł do historii jako autor Mazurka Dąbrowskiego, pieśni która została hymnem narodowym ale również jako polityk, prawnik, generał a przede wszystkim gorący patriota.   

W prelekcji  mgr Mirosława Wójcika  poświęconej działalności  Józefa Wybickiego i okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego  uczestniczyli nie tylko członkowie TPA O/Radom ale również zainteresowani tą tematyką , temat był zapowiedziany w Radomskim Informatorze Kulturalnym dostępnym dla wszystkich radomian.

Prelekcji towarzyszyła również  prezentacja  Muzeum Hymnu Narodowego  w Będominie na Kaszubach i uroczyste  wysłuchanie  pięknie zaprezentowanego hymnu narodowego  w wykonaniu aktorów Teatru Wielkiego w Łodzi. 

Relacja: Irena Szcześniak - Prezes TPA O/Radom

Zdjęcia: Roman Cebula

Wystawa w 339 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie

10.09.2022 r. reprezentacja z Towarzystwa Polsko Austriackiego uczestniczyła w  otwarciu wystawy z „Odsieczy wiedeńskiej 1683 w numizmatyce”, która była jednym z punktów  programu  „Wydarzenia przedkongresowego”  w numizmatyce.
W dniach od 11-16 września 2022 r. odbywa się po raz pierwszy w Polsce w Warszawie XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny.
Wydarzenie przedkongresowe 10.09.2022 r. oprócz otwarcia  wystawy z  monety i medalu oraz żetonu kongresowego  objęło programem bardzo ważny punkt  wystawa   „Odsiecz wiedeńska 1683 w numizmatyce” pod patronatem J.E. Ambasadora Austrii w Polsce – Andreasa Stadlera.
Na zaproszenie władz  Towarzystwa Polsko Austriackiego i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otwarcia tej wystawy J.E.  Ambasador dokonał osobiście.
Wydarzenie niniejsze było zorganizowane wspólnie przez TPA i TPN a udział w nim wzięli również  przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Banku Polskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie.
Towarzystwo Polsko Austriackie reprezentowała W-ce Prezes Zarządu Głównego w Warszawie a jednocześnie Prezes TPA O/Częstochowa  - dr Bogumiła Kmieć a ze strony Radomskiego Oddziału TPA – Prezes Irena Szcześniak z przedstawicielami  Zarządu:  W-ce Prezesem - Jackiem Chojnackim i Urszulą  Gowin  - Skarbnikiem.
Zaproszenie TPA oraz PTN  na  „Wydarzenie przedkongresowe” i  otwarcie  wystawy  „Odsiecz wiedeńska  1683 w numizmatyce” przyjęła i uczestniczyła Pani  Dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii  „Łaźnia” – Pani Beata Drozdowska. 

Relacja: Irena Szcześniak - Prezes TPA O/Radom
Zdjęcia: Urszula Gowin

"Śladami Habsburgów" w Kotlinę Kłodzką udała się 24-osobowa grupa członków TPA Oddział w Radomiu w dniach 26.06.– 29.06.2022 r.

Pierwszy dzień to podróż do stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia, miasta o wielowiekowej tradycji, miasta trzech kultur polskiej, niemieckiej i czeskiej położonego nad rozległą rzeką Odrą, gdzie po dotarciu na miejsce pod Panoramę Racławicką i  spotkaniu z miejscowym przewodnikiem Panią Grażyną Lisowską rozpoczęliśmy zwiedzanie od najstarszej, zabytkowej części Wrocławia – Ostrowa Tumskiego z piękną 700 letnią katedrą Jana Chrzciciela. Dalej  Uniwersytet Wrocławski, a w nim przepiękna Aula Leopoldina. Właśnie tutaj usłyszeliśmy od Pani przewodnik  historię Habsburgów w dziejach Wrocławia. Na przestrzeni wieków Wrocław znajdował się pod panowaniem władców polskich, czeskich, austriackich, pruskich. Ponad  200 lat  pod panowaniem Habsburgów. Ogromne wrażenie zrobił na nas Rynek Wrocławia, który jest drugim co do wielkości w Polsce. Otoczony pięknymi, starymi kamienicami, z mnóstwem historii i ciekawostek, licznymi ogródkami restauracyjnymi, piękną fontanną. To tutaj licznych zabytków oraz porządku strzegą Krasnale, które spotykaliśmy podczas zwiedzania, a nasza Pani Przewodnik mówiąc nam o historii Europejskiej Stolicy Kultury stwierdziła, że jest ich  tutaj  ponad 200.  Pełni wrażeń i nieco zmęczeni upałem dotarliśmy do Kawiarni „Beatka” gdzie miło było się spotkać z Prezesem Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego Lubomirem Wędzicha i jego małżonką Marią. Podczas wspólnego biesiadowania cieszyliśmy się wraz z nimi, że w tym roku  2022 realizują bardzo bogaty program obchodów  40-lecia  Wrocławskiego Oddziału TPA uwieńczonego m.in. pięknym wydaniem albumowym „Podróż jest życiem życie jest podróżą”, który nam wręczyli na pamiątkę. Pozwolę sobie na małą dygresję, że spotkania z innymi Oddziałami TPA to wymiana doświadczeń, które procentują w dalszej działalności Oddziałów. Święty Jan Paweł II nazwał  miasto Wrocław „miastem spotkań”, miastem które jednoczy, coś w tym jest. Trudno było opuścić to przepiękne, urzekające miasto, nazywane „Wenecją Północy”ale naszym miejscem docelowym była Kudowa Zdrój Pensjonat „Miranda” gdzie w drodze z  Wrocławia do Kudowy  towarzyszyła nam Pani Dorota  Cymbalska  Przewodnik po Kotlinie Kłodzkiej  wskazując na piękne widoki Kotliny Kłodzkiej w otoczeniu Gór Stołowych, Gór Bardzkich.

Następne dni to zwiedzanie uzdrowisk kłodzkich w Polanicy Zdroju, Dusznikach Zdroju, Kudowie  Zdroju gdzie mogliśmy degustować wody mineralne lecznicze w pijalniach i wesprzeć organizm w ten upał. Poznawaliśmy ich historię, zabytki i spacerowaliśmy wśród  parków zdrojowych. Podczas naszej wycieczki mogliśmy obcować z naturą i podziwiać zapierające dech w piersiach widoki, jak i poczuć klimat wymienionych miasteczek urokliwych, bogatych w historię. Warto było zobaczyć Dworek im. Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju, gdzie odbywają się liczne koncerty zdrojowe, fortepianowe, natomiast w Polanicy Zdroju Park Zdrojowy, który jest wpisany do rejestru zabytków, jako dobro kultury. Podzielony jest na 5 części, spośród których najbardziej reprezentacyjną jest Park Centralny z główną promenadą ciągnącą się od Pijalni Wód „Wielka Pieniawa”. Odwiedziliśmy Wambierzyce popularne miejsce pielgrzymkowe, gdzie wierni przyjeżdżali nie tylko z całej Polski, ale i okolic. Byli m.in. mieszkańcy Czech, Moraw, Austrii i Śląska Opolskiego. Największą atrakcją turystyczną Wambierzyc jest Ruchoma Szopka oraz Muzeum Czaszek. W ostatnim dniu naszego podróżowania zwiedzaliśmy największe  miasto Kotliny Kłodzkiej  Kłodzko położone nad Nysą Kłodzką. Uznawane jest za miasto trzech kultur: czeskiej, niemieckiej i polskiej. To tutaj wzniesiono most Św. Jana najstarszy most gotycki w Polsce podobny do mostu Karola z Pragi, który mieliśmy okazję widzieć podczas wycieczki  do Pragi. 

Ciekawą  historię  miasta Kłodzka przekazywał nam Pan Maciej Cymbalski nasz  ulubiony Przewodnik, z którym  mieliśmy przyjemność zwiedzać  Pragę, Dolinę Wachau, Wiedeń. Upalne dni w Kotlinie Kłodzkiej pozwoliły się rozkoszować pięknymi widokami górskimi, piękną aurą i spędzić razem pogodne wieczory w Pensjonacie Miranda w Kudowie Zdroju. W dobrych humorach, szczęśliwi wróciliśmy do codzienności a na pierwszym planowanym spotkaniu we wrześniu podzielimy się wrażeniami z tymi, którzy nie mogli być na tej wspaniałej wycieczce.

Relacja: Irena Szcześniak - Prezes TPA O/Radom
Zdjęcia: Roman Cebula

190 lat „Wiedeńskiego Króla Deserów” - 23.02.2022 r.

Towarzystwo Polsko Austriackie w Radomiu po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej sytuacją niezależną (pandemia) uroczyście rozpoczęło swoją działalność statutową  przy Torcie Sachera. „Wiedeński Król Deserów” tak  określany przez wielu Austriaków obchodzi  w tym roku swój  jubileusz 190 lat urodzin (1832). Zatem nasze  spotkanie poświęcone było  bogatej  ale i bardzo spornej  historii najsłynniejszego ciasta świata – symbolu Wiednia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie TPA oraz zaproszeni goście Pani Beata Drozdowska Dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” oraz Koordynator Pan Karol Suwała, Pani Zofia Dudkowska - Agencja Turystyczna „Tukan”. Pani Irena Szcześniak Prezes TPA O/Radom przedstawiła zebranym program działania  na 2022r. z nadzieją, że zostanie zrealizowany. Spotkaniu  towarzyszyła degustacja okolicznościowego tortu z napisem 190 lat Sachera, którego uroczyste krojenie rozpoczęła Prezes TPA.  Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć  prezentację z historią jubileuszowego tortu, który  konsumowali podczas niejednej wycieczki  w  Wiedniu. Miło było wrócić wspomnieniami do Wiednia , naddunajskiej stolicy Austrii i podziwiać jego  cesarską architekturę pokazaną w slajdach. Mogliśmy  również  obejrzeć  nowoczesną wystawę w Galerii „Łaźnia” pt. „Tęsknica” - dr Julity Malinowskiej , która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Malarstwa.

Prezentacja z historią tortu (plik do pobrania)

Relacja: Irena Szcześniak - Prezes TPA O/Radom
Zdjęcia: Roman Cebula

Ciekawa historia renesansowego Zamościa - miasta Jana Zamojskiego

Ciekawa  historia renesansowego Zamościa – miasta Jana Zamojskiego  przekazana przez przewodnika turystycznego  V-ce Prezesa Towarzystwa Polsko Austriackiego  mgr Waldemara  Kaźmierczaka połączona z  integracją członków TPA  z Oddziału Zamojskiego i Oddziału Radomskiego .

   W dniach 23 – 25 września 2021 r. Zarząd Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddział w Radomiu zorganizował trzydniową wycieczkę autokarową na trasie Zamość – Roztocze. W wycieczce wzięło udział 25 członków Towarzystwa. W Zamościu  uczestników wycieczki powitał przedstawiciel Zamojskiego Oddziału TPA–  V-ce Prezes mgr Waldemar Kaźmierczak, z którym  wyruszyliśmy  na spacer  po  urokliwym  miasteczku, które nazywane jest „Perłą Renesansu” i „Padwą  Północy” ze względu na unikatową zabudowę urbanistyczno –architektoniczną. To świetnie zachowany przykład XVI-wiecznego, renesansowego „miasta idealnego” z silnym rysem włoskim. Zamość został zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernarda Morando na wzór nowoczesnej twierdzy, którą otaczał mur z siedmioma bastionami oraz trzema bramami wjazdowymi: Lwowską, Lubelską i Szczebrzeską. Przewodnik poinformował nas, że 14 grudnia 1992r Zamość  Stare Miasto został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Spacerując wzdłuż wału fortecznego, ziemnych szańców , podziwiając bastiony i bramy miejskie wkroczyliśmy na Rynek Wielki w centrum i symetrycznie po obu jego stronach mniejszymi rynkami Solnym i Wodnym. Ratusz z 52-metrową wieżą, z której w południe grany jest hejnał, kolorowe kamienice ormiańskie ze starymi portalami wejściowymi, podcieniami, zdobieniami, Katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza, Muzeum Zamojskie, Pałac Zamojskich oraz Rotunda zachwyciły uczestników wycieczki.  Renesansowy Zamość jest tak wyjątkowy że  zrobił na nas naprawdę wielkie wrażenie,  nie spodziewaliśmy się tak pięknego miasta  z bogatą  historią. To zasługa najpiękniejszego ratusza w Polsce, idealnie kwadratowego rynku z ormiańskimi kamienicami. Ponadto Zamość przyciąga turystów także historią jego założyciela – kanclerza i hetmana wielkiego  koronnego Jana Zamojskiego, który  był bardzo inteligentny i zdolny. Studiował prawo we Włoszech w Padwie. To wspaniałe renesansowe miasto, powstało dzięki spotkaniu dwóch wyjątkowych osobistości bogatego magnata Jana Zamojskiego i genialnego architekta włoskiego Bernardo Morando  to oni wymyślili  i stworzyli miasto pełne zaskakujących i bezcennych  zabytków. Unikatowe są nie tylko zabytki w obrębie Starego Miasta, ale również układ urbanistyczny Zamościa. To był fantastyczny pierwszy dzień programu naszej wycieczki. Pan Waldemar Kaźmierczak  nasz przewodnik turystyczny to prawdziwy profesjonalista, zarówno jeżeli chodzi o wiedzę historyczną, jak również zaskakiwał nas ciekawostkami,  wplątując wiele anegdot i żartu, które wywoływały  u nas  atak śmiechu. Bardzo kontaktowy, inteligentny  i odpowiadał na każde zadawane pytania. Te kilka godzin spaceru  z Nim  po  unikatowym  mieście  było wielką przyjemnością i zostanie na długo  w pamięci  uczestników wycieczki   z TPA w  Radomiu.

   W  godzinach przedwieczornych przemieściliśmy się do Zwierzyńca oddalonego 32 km od Zamościa,  zatrzymaliśmy się w Pensjonacie „Pan Tadeusz” gdzie dało się zauważyć  klimaty mickiewiczowskie. Pogodny wieczór w Pensjonacie upłynął nam przy muzyce i  smacznych potrawach regionalnych.

   Drugiego dnia wyruszyliśmy na zwiedzanie  Roztocza i  jego okolic, Roztoczańskiego Parku Narodowego  ze wspaniałym przewodnikiem turystycznym Panem Zbigniewem Pietrynko. Wyjątkowy klimat i atmosfera tego regionu pełnego różnorodnych atrakcji turystycznych i fascynującej  bardzo różnorodnej flory i fauny  oraz rzadka zabudowa, cisza i kontakt z naturą to miłe by doświadczyć bliskości dzikiej roztoczańskiej przyrody.  Przedzieraliśmy się leśnym szlakiem fotografując urokliwe miejsca spacerowe z naturalnymi wodospadami   połączonymi drewnianymi mostkami.  Podziwialiśmy  wioski pełne ciekawej historii i cennych zabytków. Pan Zbyszek opowiadał nam bardzo interesującą   historię Roztocza, które było areną bitew rosyjsko-austriackich a w latach 1939-1945 terenem aktywnej działalności oddziałów partyzanckich walczących w obronie ludności polskiej przed Niemcami i bojówkami UPA.  Roztocze jako region geograficzny   wielokulturowy, zasiedlany przez Polaków , Rusinów, mieli tu swoje miejsce także Żydzi, Ormianie, Niemcy, Węgrzy, Włosi, Anglicy, którzy osiedlali się tutaj za czasów Ordynacji Zamojskiej. To region trzech wielkich rodów magnackich:  Zamojskich, Żółkiewskich i Sobieskich, będących fundatorami  wielu obiektów świeckich i sakralnych. Zachowały się do dziś liczne kościoły – w stylu renesansu , cerkwie i synagogi. Roztocze to region inspiracji dla naukowców, poetów, literatów, malarzy. Klimaty Roztocza, krajobraz, leśne drogi rezerwat „Szumy nad Tanwią”, skanseny, zwierzyna leśna  to wszystko tworzy piękną całość przyciągającą turystów i rowerzystów. Chyba nie ma w Polsce tak pięknego  miejsca o bardzo czystym  powietrzu  jak Roztocze.  Dotarliśmy do Zwierzyńca, a tutaj kolejne  oryginalne budowle - siedziba dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dalej  barokowy Kościół  p.w.  Św. Jana  Nepomucena  potocznie zwany „na wyspie”  lub ”na wodzie”,  zabytkowy budynek browaru, pomnik Marii Kazimiery żony Jana Sobieskiego.

   Wyprawa była bardzo udana mimo wietrznej pogody, słoneczko  przebijało się przez chmury  a my  wędrując  z Panem Zbyszkiem Pietrynko zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc i wróciliśmy do naszego Pensjonatu "Pan Tadeusz" oszołomieni  świeżym powietrzem . Po obiadokolacji humory nam dopisywały i jeszcze długo biesiadowaliśmy  smakując tort i inne ciasta i smakołyki z cukierni „Telimena” popijając zwierzynieckim  i  biłgorajskim piwkiem.

   W trzecim dniu po śniadaniu Pan Jacek Lenart  nasz wspaniały i kulturalny kierowca  czekał jak zwykle na swoich turystów za kierownicą by  zgodnie z planem przewieźć nas do Zamościa pod Lunetę, bo to był nasz punkt zbiórki. A stamtąd przeszliśmy do Rynku Wielkiego by jeszcze rozkoszować się widokiem ormiańskich kamieniczek  w oczekiwaniu na spotkanie integracyjne z koleżankami i kolegami z TPA Oddział w Zamościu.

   Miejscem spotkania była przytulna kawiarnia „Padwa” gdzie w miłej atmosferze przy kawie Pan mgr Roman  Podświadek – Prezes Towarzystwa Polsko Austriackiego w Zamościu powitał  turystów z TPA Radom , po czym w zarysie opowiedział o swojej pracy jako konserwatora zabytków i  działalności członków Towarzystwa przekazując nam foldery  i informatory turystyczne Zamościa.

   Pani Prezes - Irena Szcześniak zapoznała zebranych z  ponad 25-letnią  historią  radomskiego oddziału TPA i podzieliła się doświadczeniem dotychczasowej pracy  z tego okresu oraz jakie plany czekają   w najbliższej przyszłości  zapraszając  zamojszczan z  rewizytą do  miasta Radomia.

   Po  spotkaniu  udaliśmy się na  smaczny obiad w restauracji „Luneta”.

   Wyjazd do Zamościa był bardzo udany, cała wycieczka wyśmienicie zorganizowana a ilość atrakcji sprawiła, że był to czas naprawdę dobrze spędzony, wróciliśmy pełni pozytywnych wrażeń , to było niezapomniane pożegnanie lata w Zamościu .

Relacja: Irena Szcześniak - Prezes TPA Oddziału Radomskiego

Zdjęcia: Roman Cebula

Śladami Cesarzowej Austrii Elżbiety Bawarskiej Bardejov

Czy warto było jechać do Krynicy Zdroju - jednego z najwspanialszych kurortów w Polsce, udać się  do Bardejowa  i Kupeli Bardejowskich  śladami cesarzowej Austrii Elżbiety Bawarskiej, znanej  jako Sisi,  a ponadto pospacerować po ogrodach sensorycznych  w Muszynie, odwiedzić Nowy Sącz i spotkać się z Prezesem Towarzystwa Polsko Austriackiego i jego przyjaciółmi w Nowym Sączu?

Grupa 20 osób  z TPA Oddział w Radomiu w ciągu 4 dni –  od 25.06.-28.06.2021r.  zrealizowała ten ambitny plan przy sprzyjających warunkach oraz  przepięknej słonecznej pogodzie,  zatrzymując się w  „Hajduczku”-  ośrodku wypoczynkowym u podnóża Góry Parkowej. Nasza wycieczka miała bardzo bogaty program kulturalno-turystyczny. Zaczęliśmy  od spaceru z przewodnikiem po Krynicy Zdroju -mieście pięknych wilii, deptaków z rzeźbami i dywanami kwiatowymi, pełnym fontann i pięknych parkowych zakątków oraz pomników m.in. Jana Kiepury i Nikifora. Do Bardejowa na Słowację - tylko 32 km od naszego „Hajduczka” -  wyruszyliśmy pokonując przeszkody związane z przekroczeniem granicy w okresie pandemii Covid-19.  Bardejów ze względu na położenie na ważnym szlaku handlowym był gospodarczym i kulturalnym sercem regionu.  To piękne bajkowe miasteczko  ma jeden z najpiękniejszych rynków w Europie z gotyckimi i renesansowymi kamieniczkami.  W samym środku rynku znajduje się wspaniała gotycka bazylika św. Egida (Idziego) z XIV wieku i  stary renesansowy ratusz z XVI wieku. Urzekająca cisza małego miasteczka bez tłumu turystów pozwalała na spokojny spacer i robienie zdjęć.  W drodze powrotnej z Bardejowa piękna słoneczna pogoda pozwoliła nam na spacer po Bardejowskich Kupelach – słynnym uzdrowisku, którego walory zdrowotne przyciągają turystów. To właśnie uzdrowisko ściągało wiele osobistości. Częstymi gośćmi  była tu polska i  austro-węgierska szlachta. W 1683r. w uzdrowisku przebywała również królowa Marysieńka oczekując na powrót męża króla Jana III Sobieskiego z wyprawy wiedeńskiej.  Z kuracji  korzystali   m.in.  cesarz Austro-Węgier  Józef II, rosyjski car Aleksander I oraz  Elżbieta Bawarska - żona cesarza Franciszka Józefa.  W  1903r. pięć lat po śmierci  cesarzowej Sisi wystawiono jej pomnik, który znajduje się przed domem zdrojowym „Alżbieta”. W Kupelach Bardejowskich  jest też niewielkie muzeum pamięci Franciszka Józefa i Elżbiety Bawarskiej.

Jeszcze w Radomiu, przed wyjazdem do Krynicy nawiązaliśmy kontakt  z dr Łukaszem Połomskim – Prezesem reaktywowanego  Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu, który zaprosił nas na niedzielę 27.06.2021, aby przybliżyć nam bardzo ciekawą historię swojego miasta. Spotkaliśmy się przy ratuszu – jednej z wizytówek Nowego Sącza, by spacerując uliczkami  podziwiać piękne Miasteczko Galicyjskie o bardzo bogatej historii. Pan Prezes TPA ciekawie i bardzo szczegółowo opowiadał o przeszłości i teraźniejszości tego miasta. Zdążyliśmy też podzielić się doświadczeniami, jak działają nasze Oddziały TPA,  ilu liczą członków i zaprosić do odwiedzin naszego miasta - Radomia. Trudno było się rozstać, mamy niedosyt i z pewnością wrócimy do pięknego miasteczka Galicyjskiego. Muszyna i Jaworzyna były ostatnimi punktami programu.  W Muszynie zwiedziliśmy  ogrody sensoryczne. To wspaniałe miejsce w Beskidzie Sądeckim cieszące się popularnością, bardzo spokojne i przytulne  zapewniło nam miły odpoczynek na łonie natury wśród pachnącej zieleni. Na zakończenie naszego pobytu w Krynicy Zdroju wjechaliśmy koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką, by podziwiać zapierające dech w piersiach  widoki  górskie oraz mieniącą się  różnymi kolorami zieleni kosodrzewinę.

Krynica Zdrój pożegnała nas pięknym słońcem i pozostawiła niezapomniane wspomnienia. Warto było tam pojechać, a zdjęcia, które załączamy świadczą o tym, że bardzo miło było przebywać razem i w grupie realizować nakreślony program 4-dniowej wycieczki.

Relacja z wycieczki i zdjęcia: Irena Szcześniak – Prezes TPA O/Radom

Jubileusz 60-lecia Towarzystwa Polsko Austriackiego w Polsce.

Rok 2019 to dla Towarzystwa Polsko Austriackiego bardzo ważne wydarzenie - jubileusz 60-lecia, ponad pół wieku działalności, to piękny czas. 28 grudnia 1959r w Pałacu Kazimierzowskim, w gabinecie ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dra Stanisława Turskiego, odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa.

Z tej okazji 16 listopada 2019r w Warszawie w salach Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich odbyły się jubileuszowe obchody Towarzystwa Polsko Austriackiego w Polsce, w których wzięła udział delegacja z Radomskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego.

W uroczystości jubileuszowej wzięli udział m.in. Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Werner Almhofer, Ambasador Austrii na Łotwie dr Stella Avallone b. radczyni – minister Ambasady Austrii w Warszawie, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie dr Rupert Weinman oraz przedstawiciele władz samorządowych i wyższych uczelni warszawskich m.in.Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni „Łazarskiego” a ponadto przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Konsulowie Konsulatów we Wrocławiu oraz w Lublinie i wielu przedstawicieli innych organizacji społecznych.

Inauguracja jubileuszu rozpoczęła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego otwarciem wystawy pt.”Blisko Austrii”, która to prezentowała publikacje naukowe i popularnonaukowe związane z Austrią, literaturą austriacką oraz kulturą i turystyką Austrii a także problematyką polonijną.

Następnie część oficjalną rozpoczął w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów–Potockich Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu Prezes Towarzystwa Polsko Austriackiego prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz przemówienia okolicznościowe wygłosili również Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Werner Almhofer, Ambasador Austrii na Łotwie dr Stella Avallone i inni przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych. Na zakończenie części oficjalnej wręczono zasłużonym działaczom odznaczenia oraz medale jubileuszowe. Medal Pamiątkowy „Pro Masowia” to honorowe odznaczenie przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego wręczono Prezesowi Towarzystwa prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu doceniając aktywną działalność Towarzystwa przyczyniającą się do pogłębiania przyjaznych relacji polsko - austriackich w wielu dziedzinach życia społecznego, kulturalno-oświatowego, gospodarczego i turystycznego. Jubileusz obchodów 60-lecia był także szczególną okazją uhonorowania  Oddziałów TPA zasłużonych i aktywnych działaczy przez Prezesa TPA. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym gronie znalazła się również Prezes Radomskiego Oddziału TPA mgr Irena Szcześniak.

Po części oficjalnej wiedeńscy muzycy zaprezentowali koncert muzyki klasycznej w języku niemieckim i języku polskim.

Dalsza część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego podczas której można było rozkoszować się potrawami austriackimi z lampką oryginalnego wina austriackiego przy jazzowej muzyce w wykonaniu zespołu „ Old Timers”. Były wspomnienia oraz wymiana doświadczeń oraz plany na przyszłość.

Relacja:  V-ce Prezes TPA O/Radom – mgr Jacek Chojnacki

Zdjęcia: Roman Cebula

Wycieczka do Pragi przez Świdnicę w dniach od 8.09. - 12.09.2019 r. w 60-lecie Towarzystwa Polsko Austriackiego.

Integracja członków Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddział we Wrocławiu i członków Radomskiego Oddziału TPA dnia 8.09.2019r w pięknym miasteczku Dolnego Śląska - Świdnicy pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Członkowie TPA O/Wrocław według przygotowanego programu zwiedzania urokliwego 60-tysięcznego miasteczka "Perły Dolnego Śląska" bo tak się mówi o Świdnicy przybliżyli nam najważniejsze atrakcje miasta. Pierwszym punktem programu był Kościół Pokoju w Świdnicy z parkiem - Świątynia Ewangelicko - Augsburska - zabytek na liście Dziedzictwa Kultury UNESCO. Następnie przeszliśmy na Starówkę - miasto szczyci się najcenniejszą po wrocławskiej Starówką na Dolnym Śląsku. Rynek i sieć uliczek zachowały niemal oryginalny układ architektoniczny średniowiecznego miasta. Z zachwytem oglądaliśmy Katedrę śś.Stanisława i Wacława gdzie w jej gotyckich murach zachowało się przebogate barokowe wyposażenie i kilka średniowiecznych rzeźb m.in.wspaniała pieta. Muzeum Dawnego Kupiectwa jedno z ciekawszych w Polsce zrobiło na nas ogromne wrażenie.

Po zwiedzaniu udaliśmy się do Hotelu ESPERANTO by wspólnie podczas uroczystej obiadokolacji podzielić się dotychczasowymi dokonaniami oraz planami w przyszłości w naszych Oddziałach. Nie zabrakło również poczucia humoru bowiem walc wiedeński porwał wszystkich na parkiet. I tak w rytmach muzyki trwało dalsze biesiadowanie.

Następnego dnia wyruszyliśmy w dalszą podróż do Pragi "Śladami Habsburgów".

O tym, że stolica Czech Praga jest niezwykle pięknym "miastem z duszą", pełnym bezcennych zabytków, ale i romantycznym, miastem, którego atmosfera przyciąga turystów o czym mogli się przekonać również turyści z Radomskiego Oddziału TPA. Przydały się dobre buty no i sporo cierpliwości, by obejrzeć tę "Złotą Pragę", miasto o stu wieżach, perłę w cesarskiej koronie HABSBURGÓW. Największe tłumy turystów na najsłynniejszym i zatłoczonym moście na świecie Moście Karola. Most Karola to najprawdziwsza wizytówka Pragi, z którego można zobaczyć piękne widoki na malowniczo rozłożoną na brzegach rzeki Wełtawy Pragę. Na moście złota płaskorzeźba św.Jana Nepomucena. Jej dotknięcie przynosi szczęście i spełnia życzenia.

Most Karola znajduje się na trasie prowadzącej z Hradczan i Małej Strany - dzielnicy bogatych kupców niemieckich na Stare Miasto i Rynek. Stare Miasto niesamowita plątanina uliczek, setki kamienic, wiele świątyń oraz place wypełnione tłumem turystów. Spacer od Bramy Prochowej do Rynku i Ratusza Miejskiego. Tu, w Staromiejskim Ratuszu XV-wieczny astronomiczny zegar Orlej a po drugiej stronie Rynku Staromiejskiego Kościół Panny Marii przed Tynem.

Kolejnego dnia po smacznym śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie wielu zabytków i innych interesujących miejsc. Zwiedziliśmy Hradczany - w tym m.in.Katedrę św.Wita i uczestniczyliśmy w odprawie warty pod Zamkiem Praskim. Przeszliśmy przez urokliwe Królewskie Ogrody na Hradczanach.Kolejnym punktem naszego zwiedzania była Mała Strana gdzie zwiedziliśmy Kościół św.Mikołaja, Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej - czyli Sanktuarium Dzieciątka Praskiego oraz podziwialiśmy ogólną zabudowę rynku. W godzinach popołudniowych przy pięknej słonecznej pogodzie odbyliśmy rejs statkiem po Wełtawie, podczas którego podziwialiśmy z innej perspektywy piękne zabytki, które wcześniej już zwiedzaliśmy. Po obejrzeniu Strahovskiego Klasztoru oglądaliśmy z wieży Eiffla panoramę miasta. Dość duże wrażenie zrobiła na nas dzielnica żydowska z ratuszem i Starą Synagogą, pozostałymi kamieniczkami, sklepikami i zachowanym cmentarzem żydowskim.

Praga słynie z dobrego piwa zatem w przerwie kosztowaliśmy u słynnego Fleka dobre piwo oraz inne smakołyki prażan np. knedliczki z sosem, smażony ser itp.

Program naszej wycieczki obejmował również Skalne Miasto Adrspach w drodze powrotnej do Radomia.

Piękna pogoda. Wszyscy dzielnie maszerowaliśmy między skałami podziwiając uroki natury. Ogromne piaskowce, przypominające różne baśniowe postacie, wąskie przesmyki skalne, strzeliste skały na niektórych można było zaobserwować wspinających się śmiałków a potem podejście - 140 schodów by łódką przepłynąć jeziorko pomiędzy skałami.

Celem wyjazdu było poznanie historii, kultury oraz wielu zabytków Pragi. W poznaniu Pragi i Skalnego Miasta pomagał nam Przewodnik Pan Maciej, który w ciekawy sposób przybliżał nam bogatą historię tego miasta i jego władców. Wróciliśmy z wieloma miłymi wspomnieniami, zachwyceni atmosferą i niezwykłym klimatem tego czeskiego miasta zadowoleni i pełni wrażeń, które pozostaną na długo w naszej pamięci.

Relacja: Irena Szcześniak - Prezes TPA O/Radom

Zdjęcia: Grzegorz Ostrowski

KONKURS WIEDZY O AUSTRII

W dniu 30 maja 2019 roku w Radomskim Oddziale Towarzystwa Polsko – Austriackiego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Niezwykła uroczystość  zakończenia „Konkursu Wiedzy o Austrii” w ramach inauguracji 60-lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego pod patronatem Ambasadora Austrii w Polsce  dra Wernera Almhofera w Radomskim Oddziale TPA zgromadziła wielu dostojnych gości. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie: Wiceprezes ZG TPA – mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny ZG TPA w Warszawie – mgr Stanisław Szumski oraz Sekretarz ZG TPA w Warszawie –  mgr Kazimierz Fordon. Na zaproszenie Radomskiego Oddziału TPA przybył również Wójt Gminy Puławy – Honorowy Obywatel Austrii mgr Krzysztof Brzeziński.  Ponadto obecni byli  Przedstawiciele władz miasta Radomia   Dyrektor Wydziału Kultury – mgr Sebastian Równy, Kierownik Referatu Edukacji – mgr Emilia Romanowska, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu – mgr Jerzy Ciecieląg, Dyrektor „Łaźni” RKŚT i G w Radomiu – mgr Beata Drozdowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Radomiu Pani Anna Własiuk.

Podczas uroczystości został odczytany list Prezydenta Miasta Radomia  Radosława Witkowskiego, w  którym  wyraża zadowolenie  że właśnie w Radomiu zainaugurowane zostały wydarzenia w ramach 60-lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego.  Świadczy to o wielkim zaangażowaniu członków radomskiego oddziału TPA, o ich profesjonalizmie, wiedzy ale też umiejętności grupowania różnych środowisk wokół ważnej idei upowszechniania dziedzictwa kulturowego Austrii i wspólnej historii naszych państw. Na szczególną uwagę zasługuje fakt trwałej i owocnej  współpracy TPA Oddział w Radomiu z Ambasadą Austrii w Polsce, Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Radomiu, Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią oraz radomskimi szkołami.

Wiceprezes ZG TPA w Warszawie, mgr Janusz Gast w swoim przemówieniu nawiązał do historii 60-lecia i działalności Towarzystwa. Natomiast mgr Krzysztof Brzeziński – Honorowy Obywatel Austrii w swoim refleksyjnym  przemówieniu  nawiązał do wcześniejszych  doświadczeń z pobytu w Austrii, gdzie piastował funkcje Dyrektora szkoły muzycznej w gminie miasta Gross-Siegharts. Gratulował organizatorom wspaniałego wydarzenia na okoliczność inauguracji Jubileuszu 60-lecia TPA.

Bardzo ważnym punktem programu było uroczyste wręczanie nagród i dyplomów zwycięzcom „Konkursu  Wiedzy o Austrii” – laureatom I,II,III miejsca oraz wyróżnionym, a także podziękowań nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 213 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych Radomia. W II etapie konkursu wzięło udział 26 uczniów z 9 szkół: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, I Społecznego Liceum STO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. W finale na pytania otwarte dotyczące Austrii odpowiadało 12 uczniów. Spośród nich wyłoniono zwycięzców. Najlepszy wynik uzyskała Klaudia Gutkowska – uczennica I LO im. M. Kopernika (opiekun: mgr Teresa Ciepły). Tuż za nią uplasowała się Julia Chmielowiec – z  IV  LO  im. Dra T.Chałubińskiego (opiekun:  mgr Izabela Ikwanty). Trzecie miejsce zajął Beniamin Sibilski z III LO im.płk.D.Czachowskiego w Radomiu (opiekun: mgr Agnieszka Ficek)

Ceremonię wręczania nagród i dyplomów laureatom Konkursu uświetniła prezentacja młodych talentów muzycznych – uczniów  Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, którzy przygotowali na tę  okoliczność  koncert  utworów muzyki klasycznej na  różnych  instrumentach muzycznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę zdjęć z wyjazdów do Austrii członków Radomskiego Oddziału TPA.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, który był okazją do wielu miłych rozmów.

Relacja Prezesa TPA O/Radom – mgr Ireny  Szcześniak
autor zdjęć: Janusz Kunka

Relacja Towarzystwa Polsko Austriackiego O/Radom z wycieczki Austro - Węgry w dniach 12.09.2018-16.09.2018

Tegoroczna wycieczka TPA O/Radom w dniach 12.09. - 16.09.2018r Austro – Węgry, śladami Cesarzowej Marii Teresy i Cesarzowej Elżbiety Bawarskiej – Sisi. Program wycieczki obejmował : Wiedeń , Budapeszt, Szekesfehervar, Eger. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Wiedeń a pierwszym punktem programu był przejazd na Wzgórze Kahlenberg – spotkanie z Rektorem Muzeum na Kahlenbergu- księdzem Romanem Krekora , naszym rodakiem Radomianinem, który przypomniał historię Odsieczy Wiedeńskiej i zwycięstwo naszego króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Przyjazd do centrum Wiednia i spacer z przewodnikiem Panią Anną Perlowską po ulicach starego miasta Wiednia m. in. uliczką luksusu Kohlmarkt, na której mieszkał kiedyś Fryderyk Chopin, pod Katedrę Świętego Szczepana – serce Wiednia i jej otoczenie. Zatrzymaliśmy się również przed Kościołem Kapucynów z XVII wieku - rzymskokatolicka świątynia na wiedeńskim placu przy Kartner Strasse. W jego podziemiach znajduje się Krypta Cesarska, w której spoczywają Habsburgowie począwszy od 1633r. gdzie zwiedzaliśmy groby rodu Habsburgów.
Po zaliczeniu kawy wiedeńskiej i tortu Sachera udaliśmy się na zwiedzanie letniej rezydencji cesarskiej Schonbrunn, jej zabytkowych wnętrz (m.in. gabinet Franciszka Józefa, apartamenty Sisi, sypialnia Marii Teresy, sala balowa tzw. Wielka Galeria oraz spacer po barokowym rozległym ogrodzie z piękną Gloriettą i innymi barokowymi amorkami. Piękna słoneczna pogoda zachęcała do dalszego zwiedzania a więc Belwederu i jego otoczenia. Ten okazały barokowy pałac to również galeria sztuki tutaj mieszczą się zbiory austriackiej sztuki od średniowiecza do czasów współczesnych– największa kolekcja dzieł Gustawa Klimta i jego „Pocałunek” oraz Egona Schiele i Oskara Kokoschki. Tutaj mieszczą się zbiory austriackiej sztuki od średniowiecza do czasów współczesnych. Dolny Belweder i barokowy ogród wokół pałacu są kwintesencją barokowej sztuki architektury krajobrazu.
Po zasłużonym wypoczynku w hotelu Wiental w środku lasku wiedeńskiego udaliśmy się do Budapesztu . W drodze do Budapesztu odwiedziliśmy najstarsze miasto Węgier Szekesferhervar pierwszą historyczną stolicę Węgier z jego ciekawą historią w okresie panowania Habsburgów. Tam właśnie zwiedziliśmy piękny Zamek Borego, który powstawał przez 40 lat. Artysta Jeno Bory budował go wg własnego projektu przy pomocy 2-ch budowniczych. Zamek to dar serca w dowód wielkiej miłości artysty dla małżonki.
Przyjazd do Budapesztu, gdzie zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki stolicy Węgier a mianowicie: Parlament Węgierski, Zamek Królewski, Politechnikę Węgierską Akademii Nauk oraz główne mosty Łańcuchowy, Św. Małgorzaty, Elżbiety, Wolności. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od śródmieścia Pesztu: bulwary, uliczki z zabudową secesyjną i neoklasycystyczną, Plac Millenium, Bazylika Św.Stefana – pierwszego Króla Węgier oraz Parlament Węgierski. Wieczorem po kolacji rejs statkiem, podczas którego zobaczyliśmy najważniejsze budowle Budapesztu i mosty spinające oba brzegi miasta, Wzgórze Zamkowe i Parlament. To tutaj we wschodniej części szczytu wzgórza budapesztańskiego znajduje się „statua wolności” czyli statua kobiety z liściem palmowym. Następnie przejazd Aleją Andrassyego, najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta, która kończy Plac Bohaterów z nieopodal położonym zamkiem Vajdahynuad. Zwiedzanie Dzielnicy Zamkowej (Baszta Rybacka, Kościół Św. Macieja, Zamek Królewski).
Każde miasto czymś zaskakuje. W Budapeszcie zaskoczyło nas miasto bulwarowe i most Szechenyi. Pomnik Holocaustu, rzeźba przedstawiająca dziesiątki mosiężnych, pojedynczych butów nad Dunajem robi duże wrażenie oraz widok na Wodne Miasto (czyli dolną Budę), Wzgórze Zamkowe, Most Szechenyi, którego z dwóch stron pilnują olbrzymie kamienne lwy.
Po tak intensywnym zwiedzaniu wieczór folklorystyczny dla grupy wycieczkowej był wspaniałym relaksem. Uroczysta obiadokolacja w węgierskiej czardzie połączona z degustacją węgierskich potraw i wina to rewelacyjny pomysł. Wyjeżdzając z Budapesztu w drodze powrotnej odwiedziliśmy miasteczko Eger - perłę północnych Węgier. To urokliwe 60-tysięczne miasto węgierskie słynące z uprawy winnej latorośli i produkcji wina m.in. Egri Bikaver (Bycza Krew). Spacer w piękną słoneczną pogodę po zabytkowej części miasta zwiedzając XIX wieczną bazylikę, Kościół Minorytów, wizyta w Dolinie Pięknej Pani z piwnicznymi winnicami a następnie degustacja wina w jednej z piwniczek węgierskich to niezapomniane miłe wrażenia ,które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Relacja: Irena Szcześniak
Zdjęcia: Grzegorz Ostrowski

Jubileuszowy koncert w Austriackim Forum Kultury 14 maja 2018 r.

Wyjątkowo wcześnie Towarzystwo zaczęło świętować jubileusz sześćdziesięciolecia powstania, kiedy to 29 grudnia 1959 r. na zebraniu postanowiono o jego utworzeniu.
A to za sprawą Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, które to zorganizowało 14 maja 2018 r. koncert dedykowany Towarzystwu, właśnie z racji zbliżającego się jubileuszu. Koncert pod nazwą „Bitter Fruit” był wyjątkowy, bo na proste, historyczne flety i śpiew. Zespół VIVID Consort z Wiednia, składający się z trzech urodziwych, młodych flecistek, wykonał utwory muzyczne powstałe w średniowieczu i renesansie. Witając zebranych, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Radca Minister Ambasady Austrii w Warszawie, Rupert Weinmann podkreślił okazjonalność tego koncertu. W koncercie uczestniczyło spore grono działaczy Towarzystwa na czele z Prezesem, prof. nadzw. Dr Zbigniewem Tomkowskim. Poza członkami Towarzystwa z Warszawy na koncert przybyli członkowie Towarzystwa z Oddziału w Radomiu, z panią Prezes Ireną Szcześniak; z Oddziału w Łowiczu, z Prezesem dr Tadeuszem Żaczkiem oraz pani Prezes Zarządu Oddziału TPA w Łodzi, dr Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska. Koncert zaszczycili swoim udziałem Jego Ekscelencja Ambasador Austrii w Warszawie, dr Werner Almhofer, jego zastępca –Minister Martin Hermges, a także Radca Handlowy Ambasady, dr Karl Schmidt z małżonką.
Po koncercie Ambasador dr Werner Almhofer wydał koktajl dla członków Towarzystwa.
W swoim przemówieniu podziękował Towarzystwu za wieloletnią działalność oraz życzył dalszych sukcesów. Występujący Prezes TPA, prof. nadzw. Dr Zbigniew Tomkowski podkreślił, że najbliższe inicjatywy organizowane przez Towarzystwo będą miały związek ze stuleciem powstania Republiki Austriackiej. Złożył na ręce Ambasadora oraz  Dyrektora Austriackiego Forum Kultury podziękowania za wieloletnią, dobrą współpracę. Zaprosił też Ambasadora jak też towarzyszących mu przedstawicieli Ambasady i Austriackiego Forum Kultury do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. “Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko austriackie.” organizowanej 7 czerwca 2018 r. wspólnie przez Towarzystwo Polsko – Austriackie i Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie.

Opracowanie: Stanisław Szumski
Zdjęcia: Janusz Kunka

Rok Jubileuszowy Arcyksiężnej Marii Teresy z rodu Habsburgów - 300 rocznica urodzin

Wykład dr Kamila Kubickiego

24 marca (piątek) 2017 r., godz. 18:00
ul. Żeromskiego 56

Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria American Corner Radom oraz Towarzystwo Polsko – Austriackie / Oddział w Radomiu zapraszają na spotkanie z okazji Roku Jubileuszowego Arcyksiężnej Marii Teresy z rodu Habsburgów – w 300 rocznicę urodzin.

Wykład wygłosił dr Kamil Kubicki, historyk, stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

IX Bal Karnawałowy Radomskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego

Tradycją Radomskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego stały się doroczne bale karnawałowe wzorem Wiedeńczyków, gdzie sezon balowy w Wiedniu swój punkt kulminacyjny osiąga w styczniu i lutym .
Mogliśmy się o tym przekonać 28 stycznia 2017r kiedy to odbył się IX Bal Karnawałowy w Restauracji Ambrozja w Radomiu zorganizowany przez Zarząd TPA Oddział Radom. To był pierwszy punkt planu działalności na 2017 r.

Imprezę otworzyła Prezes Zarządu Pani Irena Szcześniak wraz z Panem Januszem Kunka członkiem TPA w Radomiu.

 

Na balu nie zabrakło zaproszonych gości z:
- Radomskiego Oddziału Towarzystwa Numizmatycznego,
- Biura Turystycznego Tukan” w Radomiu,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- sympatyków TPA Radom .
Zabawę rozpoczęliśmy jak zawsze walcem wiedeńskim „Nad pięknym modrym Dunajem„. Na menu składały się potrawy m.in. austriackie – austriacka zupa szlachcica (gulaschsupe), schab po wiedeńsku (schweinskarree) oczywiście kawa po wiedeński i sernik wiedeński.
Można odważnie stwierdzić, że był to wieczór pełen atrakcji i niespodzianek. Obudziła się we wszystkich wiedeńska krew. Cudowny nastrój, w karnawałowych maskach i szampański humor wyzwoliły przy dźwiękach muzyki wiele pozytywnych emocji na parkiecie, co zresztą widać na załączonych zdjęciach.

Opracowała: Irena Szcześniak

Wróć